annonse

«Uriktige påstandar om E39»

Hordfast
Hordfast: Det vil bli betydelege ødeleggelser på Tysnes og Reksteren, skriver Rolf Waage. (Foto: Statens vegvesen)

  • Meiningar

Fredag 1. juni hadde Sunnhordland en reportasje om E39 Hordfast etter generalforsamling i Hordfast AS

Herrene Halleraker og Belsvik promoterte Hordfast og ære være dem for det.

Men de brukte argumenter som ikke er riktige.

Sitat Halleraker: «Det er ikke snakk om å ødelegge store naturområder. Det vil være en del aktivitet i samband med anleggsarbeidet, men i etterkant vil me framleis ta vare på naturområda som er råka».

Det vil bli betydelige ødeleggelser på Tysnes og Reksteren der firefeltsveien går over områder som på alle relevante kart er merket med rødt når det gjelder natur, sjeldne arter, fortidsminner, friluftsinteresser etc. dette er også dokumentert i Staten veivesens sine bakgrunnsrapporter og påpekt av Fylkesmannen og Hordaland fylkeskommune.

Sitat Halleraker: «Hadde en gått for indre trase i si tid ville dette hatt konsekvenser for langt større område enn Hordfast».

Dette er en påstand som er helt feilaktig og ikke i henhold til de rapporter som Statens vegvesen har.

Sitat Belsvik: «Dei prøver å finna fram til avbøtande tiltak der som bru kan komme i konflikt med naturomsyn, Me skal ta omsyn til både miljø og forminne, og finna korrektive tiltak.

Dette stemmer ikke Belsvik Forslag som engasjerte innbyggere har fremmet for å redusere ulempene med kryssing over Tysnes/Reksteren er avvist fordi de vil koste penger og dermed vil sette prosjektet (les broen over Bjørnefjorden) i fare. Forslag som er fremmet vil koste i størrelsesorden 2 prosent av totalprosjektet, men ville dempe ulempene vesentlig.

I samme artikkel sier nestleder i Hordfast AS, Marie Bruarøy, ordfører i Os kommune følgende: For Øyane i Os sin del skal ikke det lokale særpreget ødelegges.

Det har prosjektet tatt seg råd til?!

Rolf Waage

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut