annonse

Får 110 millionar kroner

Elektrisk
Elektrisk: NCE Maritime CleanTech jobbar med å utvikla ein elektrisk passasjerbåt. (Foto: ARKIV)

  • Anders Totland

Rogaland fylkeskommune og NCE Maritime CleanTech får 110 millionar kroner til utvikling av ein elektrisk hurtigbåt. Det skriv samarbeidspartnarane i ei pressemelding.

Pengane kjem frå EU sitt forskingsprogram Horisont2020, og båten skal gå mellom Stavanger og Hommersåk. Initiativet til prosjektet kjem frå næringsklyngja NCE Maritime CleanTech. Rogaland fylkeskommune er partnar i klyngja, og vil, som eigar av hurtigbåtsambandet og bestillar av transporttenester, vera prosjektkoordinator.

Målet er at prosjektet skal resultera i ein ny heilelektrisk hurtigbåt med null utslepp. I tillegg skal nye modulære produksjonsmetodar bidra til 25 prosent lågare produksjonskostnader og 70 prosent lågare energikostnader, står det i pressemeldinga.

– Eg er stolt over at me får støtte frå EU. Det er ein viktig og stor anerkjenning av vårt samarbeid med industriklyngja og Kolumbus for å utvikla ein nullutslepps passasjerbåt. Det betyr at Rogaland, Vestlandet og Norge, med fylkeskommunen i spissen, kan bli verdsleiande for utvikling av denne type teknologi. Dette er eit stort bidrag for å redusera klimautslepp, eit satsingsområde, også for fylkeskommunen, seier fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal.

Hege Økland i NCE Maritime CleanTech seier at dette er ein stor dag for klyngja.

– Prosjektet er revolusjonerande innan både nullutsleppsteknologi og produksjonsmetodar, og vil styrkja deltakarane sin konkurransedyktigheit både nasjonalt og internasjonalt. Det vil også bidra til å gjera elektriske hurtigbåtar konkurransedyktige både i eit kostnads- og miljøperspektiv, seier Økland.

anders@sunnhordland.no

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut