annonse

Høge råstoffprisar trekkjer ned for Hydro Husnes

Nedgang
Nedgang: Fjerde kvartal i 2018 baud på negativt driftsresultat, melder fabrikksjef Johan Berg (nummer to f.v.). Her saman med Ola Sæter og Ørjan Normann. (Foto: Håvard Sætrevik / Grenda / arkiv)

Fjerde kvartal i 2018 blei ein nedtur for hjørnesteinsverksemda på Husnes. Men baud likevel på produksjonsrekord.

Vidar Hope

Høge råvarekostnader og lågare metallpris trekkjer ned resultatet, melder Hydro Husnes.

– 2018 har vore prega av høgare prisar på råstoff, først og fremst alumina. Det har påverka lønsemda og i fjerde kvartal har me no eit negativt driftsresultat. Nye og ukjente aluminakjelder har også gjeve oss utfordringar, men organisasjonen har gjort ein formidabel jobb med å stabilisera driften slik at me oppnådde ny produksjonsrekord i 2018 med 94.000 tonn, seier fabrikksjef Johan Berg i ei pressemelding.

Marknaden for pressbolt har ifølgje Berg halde seg bra gjennom 2018 og veksten i bruk av aluminium i både bil- og bygningsindustrien bidreg positivt. Hydro Husnes har måtta tilføra kaldmetall/omsmelt gjennom delar av året for å møta etterspurnaden.

– Me får stadig gode tilbakemeldingar frå kundane og blei av éin av dei største kundane av pressbolt i Europa annonsert som «industry benchmark» på kvalitet. Dette er sjølvsagt utruleg viktig i ein global konkurranse som blir tøffare for kvart år, og ei viktig fjør i hatten til støyperiorganisasjonen som i lang tid har systematisk styrkt presisjonen i alle arbeidsprosessane, skriv Berg.

Les også: Hydro Husnes med millionunderskot i tredje kvartal

Forbetringar i yting og kvalitet har også bidrege til at Hydro no satsar 140 millionar kroner på å utvikla eit nytt spesialisert produkt gjennom meir oppgradering av støyperiet på Husnes.

Aktiviteten for å oppgradera og gjenopna B-hallen skal vera i full gang. Ifølgje Johan Berg går alt etter planen, og det er forventa at linja vil starte produksjonen første halvår i 2020.

– Det er spennande å få ta del i dette prosjektet som er så viktig for Hydro Husnes. Det er mange involverte og ekstra gledeleg er det å sjå at våre lokale leverandørar har vist seg konkurransedyktige i å få oppdrag i prosjektet, skriv Berg.

– Like gledeleg var det å sjå den enorme interessa for å jobba på Hydro Husnes. Me fekk inn over 500 søknader på jobbane me skal fylla i løpet av 2019 og 2020, seier Berg.

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut