annonse

Slår saman alle Wärtsilä sine selskap i Norge

Slår saman
Slår saman: Adm.dir. Hans-Petter Nesse (t.v.) i Wärtsilä Norway får fleire tilsette under seg. Her frå besøk av SV-leiar Audun Lysbakken i siste veke. Jane Jünger i midten. (Foto: Ingvild Siglen Berger)

Vil ha eit stort og handlekraftig selskap.

Vidar Hope

Det finske industrikonsernet Wärtsilä forenklar organisasjonsstrukturen og slår saman dei fem ulike Wärtsilä-selskapa i Norge. Først ut er Wärtsilä Ship Design som blir del av Wärtsilä Norway i løpet av hausten. Det melder konsernet onsdag.

«Wärtsilä-konsernet sin globale strategi er å ha ei juridisk eining i dei ulike landa selskapet er representert. Det er derfor sett i gang ein prosess i Norge for å forenkla den juridiske strukturen og slå saman dei fem selskapa, Wärtsilä Norway (Bømlo/Stord), Wärtsilä Ship Design (Stord), Wärtsilä Gas Solutions (Asker), Wärtsilä Moss (Moss) og Wärtsilä Valmarine (Drammen), til eitt selskap i løpet av det kommande året», står det i meldinga.

Dei fem selskapa kjem til å bli samla i Wärtsilä Norway AS, som framleis vil ha hovudkontor på Rubbestadneset.

– Me ønskjer å slå saman våre fem selskap, som har lange røter og ein stolt tradisjon i Norge, til eit stort og handlekraftig selskap. Vår hovudmålsetjing er å forenkla og samkøyra våre administrative aktivitetar, all annan forretningsmessig aktivitet vil halda fram som før, seier Hans-Petter Nesse, administrerande direktør i Wärtsilä Norway, i ei pressemelding.

Nesse held fram som administrerande direktør for Wärtsilä Norway, som vil ha rundt tusen tilsette etter at fusjonen er ferdig våren 2020. Ingen av dei tilsette i selskapet vil måtte endra lokalisering som resultat av samanslåinga, melder konsernet.

Les også: Audun Lysbakken lèt seg imponera av den grøne satsinga i Sunnhordland

Planen er å starta med å fusjonera inn Wärtsilä Ship Design i oktober, og halda fram prosessen med Wärtsilä Gas Solutions, Wärtsilä Moss og Wärtsilä Valmarine i løpet av første halvdel av 2020.

– Eg trur dette er ei svært positiv utvikling for oss og er sikker på at me vil få store mogelegheiter til å utvikla oss vidare som ei integrert eining i ein større organisasjon, seier Ove Wilhelmsen, administrerande direktør for Wärtsilä Ship Design, i pressemeldinga.

Historien til Wärtsilä i Norge starta ved overtakinga av Wichmann motorfabrikk på Rubbestadneset i 1986. Selskapet har etter det etablert seg vidare i Norge ved oppkjøp av det Stord-baserte selskapet Aker Kværner Power and Automation Systems (AKPAS) i 2006, skipsdesignselskapet Vik-Sandvik As i 2008 på Fitjar, engineringsselskapet Hamworthy i 2011 i Asker og Moss, og ved oppkjøpet av L-3 Marine Systems International, blei L-3 Communications Valmarine AS i Drammen ein del av Wärtsilä i Norge i 2015.

Wärtsilä gjorde ei liknande samanslåing av selskap i Norge i 2008, då Wärtsilä Propulsion og AKPAS blei fusjonert inn i Wärtsilä Norway.

Les også: Wärtsilä gjer hybrid av nederlandsk skip

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut