Leiar

Ser positivt på framtida

KVÆRNER-DIREKTØR Steinar Røgenes ser positivt på framtida, og rår ungdommar til å satsa på ei framtid i industrien. Dette var bodskapen som Kværner-direktøren serverte framfor eit rekordhøgt deltakartal på eit frukostmøte i regi av Stord Næringsråd i går. Deltakartalet speglar kor viktig Kværner er for det lokale næringslivet, og...
Les dagens leiar