Ung og aktiv: Send inn stoff

Me ynskjer å visa mest mogeleg av smått og stort frå vårt distrikt, men diverre kan me ikkje vera til stades på alt som skjer. Her kan du senda inn din eigen artikkel eller referat frå kampar, konsertar, samlingar eller anna du har vore med på.

Skriv slik at andre tykkjer dette er interessant, til dømes at du nyttar fullt namn på alle personar, og ikkje berre fornamn. Du må også halda deg innanfor reglane våre.

Max 100 ord.