I tenesta til Sunnhordland får du med deg alle eigedomsoverdragingar dei siste 50 dagane. Illustrasjonsfoto: Henrik Mundal Andreassen

Få med deg siste kjøp og sal i heile regionen!

Sunnhordland presenterer kjøp og sal av bustader digitalt.

Som abonnent på Sunnhordland har du tilgang til alle eigedomsoverdragingar dei siste 50 dagane. I tenesta kan du velja mellom alle kommunane i Sunnhordland.

I tillegg kan du søkja på både gards- og bruksnummer, namn, adresse og stadnamn og få fram på sanntidsoppdaterte opplysingar om enkeltoppføringar.

Du finn tenesta her! (+)

Dataa i oversikta byggjer på Kartverket sine eigedomsopplysingar frå matrikkel og grunnbok, formidla av Norkart Eiendomsdatabase.

Tenesta er tilgjengeleg både på desktop og mobiltelefon.

Ikkje tilgang? Prøv Sunnhordland i 5 veker for 5 kroner. Klikk her!