I tenesta til Sunnhordland får du med deg alle eigedomsoverdragingar dei siste 50 dagane. Illustrasjonsfoto: Marius Knutsen

Få med deg siste kjøp og sal i regionen her!

Sunnhordland presenterer kjøp og sal av bustader digitalt.

Som abonnent på Sunnhordland har du tilgang til alle eigedomsoverdragingar dei siste 50 dagane. I tenesta kan du velja mellom alle kommunane i Sunnhordland.

I tillegg kan du søkja på både gards- og bruksnummer, namn, adresse og stadnamn og få fram på sanntidsoppdaterte opplysingar om enkeltoppføringar.

Du finn tenesta her! (+)

Dataa i oversikta byggjer på Kartverket sine eigedomsopplysingar frå matrikkel og grunnbok, formidla av Norkart Eiendomsdatabase.

Tenesta er tilgjengeleg både på desktop og mobiltelefon.

Les også
Søkjer om regulering for 400 bueiningar på Hystad