Vi trenger ikke betale mer skatt - vi trenger kontroll, styring, politisk mot, vilje og handlekraft - og flere som skatter, skriver Vibecke Beyer.<br>
Arkivfoto
Vi trenger ikke betale mer skatt - vi trenger kontroll, styring, politisk mot, vilje og handlekraft - og flere som skatter, skriver Vibecke Beyer.
Arkivfoto

Ta heisen ned igjen Tadjik!

Jeg betaler min skatt - også med glede - men med nærmere ettertanke blir gleden mindre og mindre. Hvorfor i all verden skal du og jeg godta forslag om økt skatt? spør Vibecke Beyer.

Jeg ble inspirert av kronikken tilBjarne Brøndbo «Etterlyst: Politisk styring!» som aktivt ble delt og kommentert, hvor han peker treffsikkert på at «vi trenger egentlig et system som kun hjelper dem som trenger det». Kronikken hans får meg til å tenke, ikke bare at han har aldeles mye rett, men også på hvordan vi i tillegg til dette - år inn og år ut - lar oss svindle og bedra.

 

 

 

Det anslås at den svarte økonomien i Norge er på 420 milliarder kroner, eller 14 prosent av Brutto Nasjonalprodukt (BNP).

 

 

 

Det betyr at det hvert eneste år unnslås anslagsvis 150 milliarder kroner i skatter og avgifter hvorav halvparten av de tapte skattekronene i den svarte «sektoren» i form av svart arbeid og svart omsetning.

 

Artikkelen held fram under annonsen.

 

 

Ja, du leste rett; 150 milliarder!!!

 

 

 

Ikke nok med det - de som jobber svart er ofte trygdemisbrukere i tillegg. Så foruten å ikke betale sin skatt, mottar disse i stor grad stønader i form av arbeidsledighetstrygd, uføretrygd og sosialstønad, og boligstønad.

 

 

 

Artikkelen held fram under annonsen.

Totalt er det anmeldt trygdesvindel for 233 millioner kroner i 2016 - men dette er jo bare toppen av et gigantisk isberg!

 

 

 

Det er gjort en samfunnsanalyse av trygdesvindel i 2013 som omfatter svindel med dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad. Ordningene er omfattende, og med samlede utbetalinger på 121 milliarder kroner tilbake i 2011 (ref analysen ). 5 prosent av de samlede utbetalingene til de fem ytelsene er trolig svindlet. Er anslaget korrekt utgjør svindelen 6 milliarder!

 

 

 

Ja, du leste rett; 6 milliarder!!!

 

Artikkelen held fram under annonsen.

 

 

AP ønsker at fellesskapet skal betale 15 milliarder mer i skatt og avgifter om de får styre. Omfordeling fra fattig til rik for de som tror på innholdet i skattepakken. De trenger mer av våre tjente penger og formue for å opprettholde velferd er det sagt. Økonomisk kriminalitet er en trussel mot grunnleggende verdier, muligheter og velferd i samfunnet. Problemet med disse unndragelsene er relativt godt politisk bagatellisert, det demonstrerer feks AP ganske greit når en søker regjeringsmakt med økt skatt på programmet uten å ville mer enn at vi som allerede betaler skal betale mer. Og før noen stiller spørsmålet, så kan jeg bekrefte at jeg har lest AP's programforslag «Alle skal med» for 2017-2021. Svart økonomi står omtalt her. Det har forøvrig stått omtalt i alle programmene AP gikk til valg på da de fikk makt til å gjøre noe med det; Både programmet « Ny solidaritet» for perioden 2005-2009 og i programmet «Skape og dele» for 2009-2013,.

 

 

 

Vi trenger ikke betale mer skatt - vi trenger kontroll, styring, politisk mot, vilje og handlekraft - og flere som skatter!

 

 

 

* Ingen av oss, hverken arbeidstagere eller pensjonister, bør akseptere forslag fra politikere om å gjeninnføre skatt på arv eller å øke skatt på inntekt, bolig og formue, for å opprettholde velferd overfor en skare svindlere og bedragere som alt for lenge har hatt sugerøret i kassen de selv skulle bidratt til!

 

 

 

* Ingen bedriftseiere bør akseptere forslag fra politikere om å øke skatt på formue, selskaps- og utbytteskatt så lenge vi er omgitt med det omfang svarte «konkurrenter» som heller ikke betaler hverken moms, eller trygd- og arbeidsgiveravgift.

 

 

 

Hvorfor i alle dager er dette partiet hacket - de har jo ikke utviklet politikk på mange år! Om AP ikke får regnestykket og budsjettet til å gå opp og fortsatt ønsker seg feks. 1 % av det årlige statsbudsjettet til kultur - så får de først og fremst gjøre det til kultur å utvikle politikk - i det minste på dette området - ikke be oss andre betale mer!

 

 

 

De fleste tenker kanskje at det ikke er så farlig med litt svart arbeid her og der, men vi bør tenke oss om. Det fritar ingen av oss å ta ansvar selv om politikerne må ta det øverste. Vi, som i du og jeg, kan gjøre vårt for bidra til sysselsettingen og statskassen vår; Det er bare så enkelt at vi ikke tillater oss svarte kjøp og handler hos bedrifter som ikke bidrar til fellesskapet og velferden vår. Og i disse tider er det enda større grunn for å sørge for at bedriftene som skatter har nok å gjøre. Byggebransjen alene anslår at vi pusser opp huset for 150 milliarder svarte kroner i året for å spare en slant. Men det er det som sparer oss alle til fant...

 

 

 

Undersøkelsen av trygdesvindel avslører at 39 prosent av «oss» kjenner noen som har misbrukt eller misbruker stønader fra det offentlige. Et stort flertall av befolkningen fordømmer slik svindel. Eller gjør vi det? Fordømmer vi - eller er vi i realiteten stilletiende og nærmest aksepterende? På tide vi sier oss drit lei av å betale regningen for dette!

 

 

 

Ta en kikk på grafen over næringene som utgjør statens inntekter. De som tror at vi kan klare oss uten oljen tar feil. Petroleumsnæringen er Norges desidert største næring og står for enorme 169 milliarder i direkte inntekter til statskassen. Den svarte økonomien + svindel og bedrag skulle vært inntegnet med en egen graf over milliardene som ligger der i tapte inntekter til staten og uberettigede utgifter. Da får man liksom det rette bildet på potensialet. Det er noe riv ruskende galt både med våre holdninger, kontroll- og styringssystemer når ØKOKRIM fremstår som den nye oljen!

 

 

 

Intensivert innsats for å avdekke, angi og forfølge svart arbeid og trygdesvindel må løftes til et helt annet nivå i en gigantisk satsing om disse pengene skal hentes ut og omfordeles. Da sier jeg som Brøndbo; «Vi trenger lederskap og handling» - ikke politikere som vil hente ut enda mer fra lommeboken til de som allerede betaler for seg. Jeg betaler (fortsatt) min skatt både privat og i egen bedrift med glede - men forlanger og forventer å dele gleden med flere som har anledning til å glede seg.

 

 

 

Spilte av en filmsnutt med Hadia Tajik som AP nylig har lagt ut. «På heistur med partiprogrammet» der du fort og gale får presentert høydepunktene fra partiprogrammet i den tiden det tar Hadia å ta heisen opp på Youngstorget. Til det er det bare å si at heisaturen med skattepengene våre snart må ta slutt. Ta heisen ned igjen Hadia og gjør denne jobben og øvelsen grundig i programmet med et estimat, en ambisjon og en plan på å få dette til livs, før vi hører mer fra AP om nye forslag til skatt- og fordelingspolitikk. «Alle skal med» sier AP for neste periode. Tenk om vi kunne se frem til en periode der «Alle skal bidra etter evne».

 

 

 

For egen regning,

 

 

Vibecke Beyer

 

 

 

-Les fleire meiningar på Sunnhordland sine debattsider.