Det er berre éin grunn til at Martha Leivestad (29) blei med i «Spillet»