Heiv seg rundt og skreiv bitcoin-song til stordabuen