Fryktar for eksistensen til festivalen etter kuttforslag