Farsdag: Søndag er det far sin tur til å bli gjort stas på. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Skriv ei helsing til pap'en her!

Søndag er det far i huset sin tur til å blir gjort stas på.

Farsdag er ein heidersdag for fedrar. I Norge er farsdag, i likskap med fleire andre land, den andre søndagen i november.

I katolske land har St. Josefs dag vore feira sidan middelalderen, skriv Wikipedia. Dette kan ikkje reknast som ein direkte forløpar for farsdag slik han vert markert i mange land frå 1900-talet og framover, men Josef blir sett på som eit føredøme for ein god far, han er ferdane sin skytshelgen og enkelte land feirar farsdag på St. Josefs dag, 19. mars.

Opphavleg kjem konseptet med farsdag (engelsk: Father's Day), slik han vert markert i dag, frå USA, og han blei først populær i Norden og Norge etter andre verdskrigen, ifølgje Wikipedia.

--> Her kan du skriva ei helsing og lasta opp bilete av far

Her kan du sjå helsingane som har komme inn så langt.