Administrasjon

Servicekontoret

Bente Brandvik

Servicemedarbeidar, annonsemottak, korrektur, annonsemateriell

Marknad

Marknad opplag

Redaktørar

Journalistar

Grafisk

Digitalt

Trykkeriet

Finn Botnen

Trykkar