Reidar Ådnanes har hatt si siste gudsteneste som sokneprest på Nysæter, og ser no framover mot ein ny horisont i livet. Foto: Henrik Mundal Andreassen

– Eg opplevde ikkje far min

Prest Reidar Ådnanes (68) tenkjer over dei gode og dei vanskelege stundene.