Det gikk nok ikke helt knirkefrit da Fjord1 startet opp i 2007 heller, noe som kommer frem i dette brevet som daværende pendler Torbjørn Hauge sende til daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete i 2008.
Det gikk nok ikke helt knirkefrit da Fjord1 startet opp i 2007 heller, noe som kommer frem i dette brevet som daværende pendler Torbjørn Hauge sende til daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete i 2008. Foto: Egil Blomsø

«Alt var mykje enklare før»

I samband medNils Vestbøstad sitt leserinnlegg om at alt var så mye enklere før, kom jeg til å huske på et brev jeg sendte samferdsels ministeren for over 10 år siden. Se vedlegg. Brevet tok også opp en del andre problemer, slikt som flyet mellom Kristiansund og Haugesund. Dette har jeg fjernet i denne sammenheng.

Men, innholdet viser at det ikke var så enkelt før heller, og at vi tydeligvis har lett for å glemme.

I tillegg skal det sies at jeg fikk et hyggelig svar fra Liv Signe Navarsete på mer to sider, men årsaken til alle problemene lå selvsagt på EU sitt anbuds regulativ.

Torbjørn Hauge

Brevet til Liv Signe Navarsete

Innledning

Jeg er en av dem som ukependler mellom Stord og Kristiansund, og jeg vil nå fortelle deg litt om hvordan jeg opplever samferdsels Norge. Jeg vil komme tilbake til de enkelte hindringene nedenfor.

Problemene

Det første hinderet jeg kommer til er en stengt tunnel på Stord (Uføretunnelen). Her må man kalkulere inn 10-15 min. venting. Den neste utfordringen er ferjesambandet (Fjord 1) mellom Sandvikvåg og Halhjem (Stord-Bergen) Her må man regne med at en av ferjene er innstilt, i tillegg til at det kun er ferjemannskapet som kjenner de ordinære rutene. Konsekvensen er at jeg må kalkulere inn omtrent en ekstra time i venting om jeg skal være sikker på å nå flyet på Flesland.

Konsekvenser og tiltak Tunnelen

Den stengte tunnelen var ny for et par år siden. Grunnen til at tunnelen ble bygget var at veien på utsiden var trang og der stadig gikk ras. Så skjedde det som skjedde med Hanakleiv tunnelen, det ble funnet sprekkdannelser i taket og tunnelen måtte stenges. Men i motsetning til Hanakleiv tunnelen som fikk full fokus og alt ble gjort som gjøres kunne for å få den utbedret så fort som mulig, skjedde det ingenting med Uføretunnelen. Det vil si, dette er ikke helt sant. Etter to måneder fant kloke hoder ut at det ikke var nødvendig å ha lys i en tunnel som ikke var i bruk. Nå blir vi omdirigert på gamleveien, men da med kun en kjørefil og regulert med trafikklys. Det er rødt lys i ca 5 min. av gangen og grønt i ca 2 min. Dersom det er normal trafikk er det vanlig at man må stå over to grønne lys, hvilket vil si i mer enn12min. Begrunnelsen for ikke å utbedre tunnelen er at det ikke er penger på budsjettet. Dette er jo tross alt kun søndre hovedinnfartsåre til Bergen så man kan ikke forvente at denne skal prioriteres. I tillegg skal der visstnok være uenighet om ansvarsforholdet, om det er Mesta som utbygger eller Staten som oppdragsgiver som skal bære kostnadene.

Her må man kunne pålegge Mesta å utbedre tunnelen øyeblikkelig og ta diskusjonen om hvem som skal betale i etterkant.

Ferjen

Vi hadde et fullt formålstjenlig tilbud med de gamle HSD-ferjene. De gikk presis hver halvtime, noe alle viste og innrettet seg etter. Når en av ferjene måtte på reparasjon ble det satt inn erstatningsferje. Noen ganger var trafikken så stor at de ikke klarte å ta unna, men da ble det satt inn suppleringsferje, slik at det var sjeldent at noen måtte stå igjen.

Artikkelen held fram under annonsen.

I dag går som nevnt over, ferjene når det passer de. For å underbygge denne påstanden vil jeg nevne en episode jeg hadde i vår. Jeg hadde da bopel i Bergen, mens jeg jobbet på Snøhvit anlegget ved Hammerfest og tok charterfly fra Haugesund. Siden de kun hadde gått med to ferjer i lang tid, men var begynt å gå med tre, spurte jeg billettøren på ferjen om jeg kunne stole på at de gikk med tre ferjer når jeg skulle tilbake om to uker slik at jeg var sikker på å nå charter’en fra Haugesund. Svaret var som følger: ”Du må nok ta en tidligere ferje, for vi har tekniske problemer på den ene ferjen frem til klokken 13.00 hver dag, om du skjønner” Av dette for man trekke sine egne konklusjoner. Foruten at den ene av tre ferjer omtrent aldri går endrer de rutene stadig vekk. Det siste nye er at det er innført lørdag og søndagsruter. Ikke vet jeg hva dette innebærer, men det var det som sto på lystavlen på kaien.

Som sagt så reiser jeg over dette sambandet hver uke, og jeg har ikke opplevd at de har gått med tre ferjer, ei heller har jeg funnet ut av rutene. Jeg har vel egentlig gitt opp å finne ut av det. I tillegg er ikke overfartstiden blitt redusert, slik forutsetningen var. De gamle ferjene brukte 50 min på overfarten og 10 min på lossing og lessing. I tillegg hadde de muligheter for å øke hastigheten om de ble liggende etter ruten. De nye ferjene bruker ca. 45 min i overfart, men klarer å losse og lesse på 5 min, slik at den totale turen blir på 50 min. De har tydelig ikke muligheter til å gå fortere enn de gjør, så er de forsinket forplanter dette seg. I tillegg til dette må vi billettere på kaien hvilket tar noen ekstra minutter. Senest 7. januar sto jeg på kaien på Sandvikvåg som bil nummer 5 og ventet på å få billettere da ferjen gikk fra kai.

Det største problemet er likevel at ferjene ikke går til faste tider. Før trekantsambandet hadde vi en stor ferje mellom Halhjem og Sandvikvåg og en liten mellom Skjersholmane og Valevåg Da var det slik at av de bilene som kjørte i land på Sandvikvåg var det kun de som kom først fram til Skjersholmane som fikk være med. Rally Stord ble det kalt. Dessverre førte dette til tap av mange liv i trafikken over Stord. I dag ser vi igjen tendenser til det samme. Folk er ikke i stand til å bergene tiden til ferjen og de vet ikke når den går, så her må man kjøre det remmer og tøy kan tåle, for det er så irriterende og miste en ferje, og spesielt dersom den neste er innstilt.

Når det gjelder ferjene som sådan, så er jo innredningen et kapittel for seg. Jeg kan blant annet nevne, plaststoler, for dårlig belysning i salongen, kaotisk innredning av kiosken og sist men ikke minst mangel på oppvarming. Første januar i år var det så kaldt at før jeg var kommet halvveis måtte jeg gå i bilen og starte den opp for å få varme. Dette til tross for at det er forbudt. Da så jeg at også andre biler sto med motoren i gang, så jeg tok bryet med å telle dem og jeg talt ikke mindre enn 14 biler av ca 20–30 som sto med motoren i gang. Utover detter mangler det fotgjengerfelt på hver side på hoveddekk. Dette kunne vært løst ved å ta det ene feltet til fotgjengerfelt, men det er det ikke vilje til. Her vil det skje en alvorlig ulykke. En annen ting jeg kan være sikker på, er at dersom jeg er først om bord er jeg sistemann som får kjøre på land.

Det store spørsmålet er jo hva som var hensikten med de nye gassferjene. Ikke kan det være innsparing i tid, ei heller kan det være miljøhensyn med så mange trailere og andre biler som må stå og vente med motoren i gang. Ei heller kan det være driftsbesparelser for det må jo ha kostet enormt å sprenge vekk Langeneset (Et av Os mest brukte bade og friområder), etablere kaianlegg og kjøpe nye ferjer. Vær glad dette ikke er ditt ansvar.

Løsningen her må være å la oss få tilbake de gamle HSD ferjene. Dersom dette ikke er mulig må det kjøpes inn to ferjer til, slik at ferjene igjen går hver halvtime. Om de bruker 10 min. mer i tid, spiller ingen rolle. Grunnen til at det er behov for to ekstra ferjer er at det må være en suppleringsferje når den ene er på verksted, for sett i samband med ferjene mellom Mortevika og Arsvågen vil det normalt alltid være en som er ute av drift. I tillegg må de ominnredes slik at det er noe mer bekvemmelig for passasjerene.

Torbjørn Hauge,

oppgitt reisende