«Hvor er det blitt av de norske politikerne som ønsker «Alt for Norge»», spør Oddvar Midtbø. Arkivfoto: Henrik Mundal Andreassen

Arbeidsinnvandring

Begrunnelse; For lite kvalifiserte arbeidssøkende i Norge? Hva kan årsaken være at Norge ikke har kvalifisert arbeidskraft. Er det noe galt med rekruttering til fagskoler, inntak av lærlinger eller ukvalifiserte lærere? Eller rett og slett at økende arbeidsinnvandring og annen innvandring tar jobbene slik at ungdommene ikke kan se at de har noen mulighet i arbeidslivet og foretrekker å være NAV-ist.

Den økende arbeidsinnvandring har som hovedsak å få tilgang på billig arbeidskraft på bekostning av norske arbeidssøkere. Etter hvert har det nå oppstått en situasjon at arbeidsinnvandring er et must for at Norge skal gå rundt. I denne situasjonen har AP og Frp gått sammen for å få fri flyt av arbeidsinnvandring og at Nav skal sende innbydelse til EU om ledige arbeidsplasser i Norge, samt at EU skal sende oppgave over ledige arbeidsplasser i EU. (Dette er egentlig et krav fra EU som Norge har godtatt).

Hvordan passer dette inn koronaepedemien? Hvor er det blitt av de norske politikerne som ønsker «Alt for Norge». Gjennom EØS-avtalen er allerede 80-90 prosent av Norges land og økonomi disponert av EU. Hvis der finnes politiske partier som ønsker/har i partiprogrammet at alt dette skal endres, så må det komme en liten notis i «bladet» om dette. Ransak dere selv.

Oddvar Midtbø