Fitjar Frp: Sigurd Andre Maraas er varaordførar i Fitjar kommune, og held fram som leiar i lokallaget. Foto: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN/ARKIV

Årsmøte i Fitjar Frp

Fitjar Frp avholdt sitt årsmøte på Fitjar fjordhotell onsdag 8.januar.

Der ble lokallagets leder, Sigurd Andre Maraas, nok en gang gjenvalgt som leder av lokallaget.

Årsmøtet hadde besøk med hilsen fra fylkesstyrets representant og fylkestingets gruppeleder Sigbjørn Framnes.

Det ble diskutert andre vanlige årsmøtesaker, og partiets lokalpolitiske linjer, mål og ambisjoner for 2020 ble gått opp. Her kan vi trekke frem viktige punkt som omhandler blant annet eiendomsskatt, vindkraft, skolebruksplan, næringsutvikling, viktigheten av ett lokalt og sterkt næringsliv, planer for vekst og utvikling, tjenestetilbud til alle som bur i Fitjar, vi vil være en ja kommune, å vi vil være tett på i sakene.

Fitjar Frp vil spesielt gi ein «high five» til ungdomsrådet, og minner om at vi er tilgjengelige for både å hjelpe og veilede i saker av interesse for ungdomsrådet.

Fitjar Frp sitt i dag med varaordfører og skal bygge videre på det, gjennom handling og måloppnåelse fra lokallagets program.

Lokallaget er i vekst, men vi trenger og fleie nye medlemmer fra ulike deler av kommunen, ulikt kjønn og aldersgrupper for å fortsette vår vekst.

Fitjar Frp vil understreke viktigheten av å ha med engasjerte innbyggere på laget,det er medlemmene i lokallaget om er med å former og styrer lokallagets politikk og retningsvalg gjennom deltakelse på gruppemøter, medlemsmøter, innspill via styret og deltakelse på årsmøtet.

Fitjar Frp ønsker deg velkommen ombord. Ta gjerne kontakt med lokallaget eller nettsida til Frp for innmelding. Du kan og følge oss på Facebook.

For Fitjar Frp

Artikkelen held fram under annonsen.

Sigurd Andre Maraas