Meiningar: – Vi har et mangfold av flotte tilbud om møteplasser og lavterskelaktiviteter rundt om i landet, som gir helse, glede og sosialt samvær til de som trenger det i nærmiljøene. Kanskje 2020 kan være året du tar kontakt med oss? skriv Mina Gerhardsen. Foto: Anne Elisabeth Næss

Bli en frivillig i 2020!

I Norge er vi både verdensmestre i dugnad og har et av verdens beste velferdssamfunn. Likevel blir det aldri nok hender til meningsfulle oppgaver, knyttet til å gjøre samfunnet vårt varmere og bedre for flere.

Når vi snart er på vei inn i 2020-åra blir disse behovene enda tydeligere. År for år vil det bli færre i yrkesaktiv alder og flere eldre. Det betyr større sårbarhet for sykdom og ensomhet, men også muligheter for at friske eldre kan få meningsfulle oppgaver i pensjonisttilværelsen.

Mange eldre vil være friske og spreke lenger enn tidligere eldregenerasjoner har vært, og ha et ønske om å bidra i samfunnet og bety noe for andre. For denne raskt voksende gruppen står frivilligheten klar til å tilby meningsfulle oppgaver, ny kompetanse og nye sosiale arenaer.

Sammen med tusenvis av større og mindre frivillige organisasjoner er vi Nasjonalforeningen for folkehelsen klare til å ta imot nye frivillige. Våre helselag og demensforeninger tar utgangspunkt i behovene lokalt, som betyr stor mulighet for å tilby frivillighet på den enkeltes premisser.

Vi har et mangfold av flotte tilbud om møteplasser og lavterskelaktiviteter rundt om i landet, som gir helse, glede og sosialt samvær til de som trenger det i nærmiljøene. Kanskje 2020 kan være året du tar kontakt med oss?

Frivillig arbeid gir dobbel glede, både for den frivillige og den som nyter godt av aktiviteter som tilbys i frivillig regi! La FNs frivillighetsdag 5. desember, være den dagen du tar en beslutning om å bli med på laget.

Mina Gerhardsen,

generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen