BREMNES: Når man hører at familiemedlemmer til de involverte i saken kvier seg for å gå på butikken i frykt for å bli sjikanert, gjerne med barn til stede, kan man spørre seg hvor respekt for likeverd tok veien, skriv Sveinung Steinsbø. Foto: Priva

«Bremnes: Breidde, idrettsglede og likeverd. Kva skjedde på vegen?»

Dette er verdiene som er forankret i idrettslaget Bremnes og som gjorde at denne klubben betydde mye for min egen og mange andres barndom. Hva skjedde på veien? Hvordan går en fra barneglede og «betre i lag» til full splittelse i et lokalsamfunn?

Jeg kan forstå at for de som følger saken i media og sosiale medier så fremstår saken nærmest opplagt, den ene siden av saken har blitt grundig belyst og får derfor stå frem som «sannhet». Lokalpressen har i mindre grad forsøkt å nyansere bildet og en kan undre seg over om de fungerer som talerør for den ene parten. Hvor er de kritiske spørsmålene i intervjuene og hva er agendaen til de enkelte intervjuobjektene? Forhenværende styre har vært ekstremt sparsomme med opplysninger og det har nok også gitt grobunn til spekulasjoner og rykter, men dette fritar på ingen måte pressen fra ansvar jfr «Vær varsom – plakaten» om pressens samfunnsrolle.

Jeg ser begeistringen A-laget har skapt med framgangen de har gjort og at dette skaper stor idrettsglede og entusiasme i lokalsamfunnet. Det skaper også håp for ungdommen at det er mulig å spille fotball på et høyere nivå i et lite lokalsamfunn. Det er med stor glede og iver jeg har fulgt lagets reise mot 3. divisjon, men så spør jeg meg selv; hvor er det blitt av juniorlaget? Har satsingen i fotballgruppen gått på bekostning av bredden? Bremnes idrettslag er en breddeklubb, og om en følger NFF sitt mantra; «flest mulig, lengst mulig, best mulig», kan det se ut som det ikke er levd opp til de to første.

Bremnes idrettslag er ikke en ren fotballklubb, den er også for dem som driver med turn, friidrett og håndball. Jeg registrerer at Brendesæter i et intervju med BA 06.05.22 siteres på «tidligere har sponsorinntektene til Bremnes IL blitt fordelt utover hele idrettslaget, som blant annet driver med fotball, turn, friidrett og håndball», nå ønsker han at 80% av sponsorinntektene skal tilfalle A-laget. Er det riktig at A-laget som består av 13 spillere og 2 trenere skal stikke av med største biten av kaka og at de resterende medlemmene skal dele det som er igjen? Finnes det lokale bedrifter som ikke lenger er interesserte i å sponse et helt idrettslag, men heller vil øremerke midlene til en eksklusiv gruppe og med det frata flertallet av barn og unge muligheten til å bedrive den idretten de elsker? Da må man spørre seg; er dette riktig? Blir bredden og likeverd ivaretatt gjennom denne prioriteringen?

Saken reiser mange spørsmål om hva Bremnes idrettslag skal være og for hvem. Det er viktig at medlemmene kjenner på sine verdier og hva som er holdbart i lengden slik at idrettslaget kan fortsette det fantastiske arbeidet som blir gjort i de forskjellige idrettene. Alle som stiller på dugnad, heier fra sidelinjen, vasker drakter, tørker tårer og jubler over gode resultater må kunne kjenne at deres barn og idrett blir prioritert på lik linje med de andre. Stolthet over idrettslaget de representerer smitter og gjør at andre også vil bli en del av fellesskapet.

Bredde, idrettsglede og likeverd – betre i lag. Budskapet som ser ut til å ha druknet i beskyldninger, rykter og personangrep. Mye er blitt skrevet, både i lokalpresse og på sosiale medier, og enda mer vil nok bli skrevet etter hvert som saken «rulles opp». Pressen er forpliktet til å forholde seg til «Vær varsom» plakaten, dessverre finnes det ingen slik forpliktelse for sosiale medier eller den lokale «ryktebørsen». Det som finnes er sunn fornuft, medmenneskelighet og respekt for likeverd. Når man hører at familiemedlemmer til de involverte i saken kvier seg for å gå på butikken i frykt for å bli sjikanert, gjerne med barn til stede, kan man spørre seg hvor respekt for likeverd tok veien. Engasjement er bra for et idrettslag, men det må være mulig å vise engasjement samtidig som man tar vare på hverandre i et lokalsamfunn. Barn og unge hører det som sies og leser det som blir skrevet. Husk at i kraft av å være voksen er du en rollemodell, både for egne og andres barn. Hvilke verdier ønsker du å representere? Min bønn fremover er at kommentarene går på sak og ikke personer, og at dette vil bidra til at en samler seg om et idrettslag.

Artikkelen held fram under annonsen.

Sveinung Steinsbø

Les også
Har fått varsel om utvising frå landet
Les også
Betalte skulepengar for Bremnes-spissen