NYKOMMAR: Dag Sele i Sentrum kjem med oppmoding til veljarane. Foto: Per Lønning

Demokrati

handlar om å stemma på det partiet som du er mest einig med.

Ikkje av gammal vane eller lojalitet til eit parti.

Ikkje fordi pastoren eller leiaren din seier det.

Ikkje fordi du tenker at det er taktisk lurt.

Stem på det partiet du tenker i sum vil ta samfunnet i rett retning.

Då fungerer demokratiet best.

Godt val!

Dag Sele, førstekandidat for Partiet Sentrum i Hordaland