Catrine Hole er opprinnelig fra Stord men har nå bosatt på vakre Helgelandskysten. Her står hun i dag i spissen for et utdannings- og distriktsopprør som engasjerer helt inn i Stortingssalen.
Catrine Hole er opprinnelig fra Stord men har nå bosatt på vakre Helgelandskysten. Her står hun i dag i spissen for et utdannings- og distriktsopprør som engasjerer helt inn i Stortingssalen. Foto: test

«Distriktsopprør»

Helgeland står i dag i sentrum av et distriktsopprør. En «tvangsfusjon» med Nord universitet har ført til det motsatte av det man skrev under på i en fusjonsavtale med Nord universitet, vedtatt i kongelig resolusjon. Superlativer som «styrking» og «videreutvikling» var det man skrev under på, men fusjonen er brutt på alle punkter og nå sier rektor Hanne Solheim Hansen at høyere utdanning på Helgeland er overflødig. I stedet for å bli bygget opp og videreutviklet har vi opplevd tre år med villet nedbygging av campus Nesna og nå forslag om endelig nedleggelse. Onsdag 26. juni skal en håndfull mennesker i styret ved UiN bestemme om Nesna som studiested, og samfunn, skal få overleve eller ikke. Det er brutalt, og vi er alle berørte av denne prosessen.

Ikke bare Helgeland

Jeg tenker at dette handler ikke bare om Helgeland. Hvis rektor ved Nord universitet får viljen sin og regjeringa velsigner dette vil det kunne få konsekvenser for andre skoler over hele Norge. Er det så lett å gjøre en «fiendtlig overtakelse» av en 100 år gammel utdanningsinstitusjon og hjørnesteinsbedrift på Helgeland, er det like lett andre steder. Jeg tenker at blant annet både Stord, Volda og Notodden bør følge nøye med i denne prosessen og tenke over hvordan dette kan påvirke ikke bare deres studiesteder men hele deres samfunn. For Nesna betyr en nedleggelse en rasering av hele Helgeland som region. En av Nordlands mest verdiskapende distrikt blir ofret for økonomisk vinning for Bodøs «robuste» universitet.

Jeg vet hva det betyr for en plass å ha en ærverdig gammel skole i hjertet av distriktet som forsyner skolene med lokalt forankrede lærer. En slik institusjon er ikke bare viktig for utdanninga sin del, men også for kultur og samfunn lokalt. Jeg er i dag lærer ved videregående. Da jeg startet min lærerutdanning på Nesna forsto jeg hvor viktig det var for meg å få utdanne meg der jeg skulle leve og jobbe i fremtiden. Jeg tok en friluftsrettet lærerutdanning der nærmiljøet og naturen var viktige elementer i pedagogikken. Jeg ville aldri fått det samme grunnlaget om jeg måtte tatt lærerutdanningen min i Bodø eller Trondheim. Dette er en av styrkene til campus Nesna, en lærerskole som kjenner og drar nytte av det særegne i mitt eget samfunn: Helgeland.

Skittent spill og manipulering av sannheter har preget hele fusjonsprosessen. Samtidig har det skjedd noe veldig flott også. Resultatet av nedleggingsforslaget som kom i april er et samlet Helgeland som har bestemt seg for å ta opp kampen mot Goliat. Grasrota har engasjert og vi har fått med oss hele regionen vår, den politiske opposisjonen og nå representanter helt inn i regjeringa.

En politikk tilpasset distriktet

Distriktsfolket. Havfolket og fjellfolket. Vi har tilpasset oss de ytre kreftene, både i naturen og politikken, i århundre. Men nå er det nok, vi er ferdige med å tilpasse oss. Det er på tide politikken tilpasser seg distriktene. Når vi nå gjør opprør har vi sammen med oss tusener som har sett seg lei på at ord som «robusthet» og «kvalitet» kun brukes om institusjoner i byene. Vårt studiested skulle videreutvikles men ble bygget ned i stedet. Dette er stikk i strid med samfunnsansvaret universitetene skal forvalte. Utdannelse er grunnlaget for at man skal kunne overleve i distriktet.

Rektors forslag fremstår som en løsning på et problem. Men det såkalte «problemet», som i studiestedsstruktur-rapporten er formulert som lavt studentantall, dårlig økonomi og lavt kvalifiserte studenter, er ren løgn. Siden fusjonens spede begynnelse har Nord universitet systematisk bygget ned Campus Nesna og Sandnessjøen. Nord har stått for at Nesna har mistet hundrevis av studenter, lagt ned studentvelferden og nektet å ansette flere lærere selv om det har vært stort behov. De har i tillegg snakket Campus Nesna og Sandnessjøen grundig ned og tatt fra dem muligheten til selv å profilere høyere utdanning på Helgeland. De ansatte har hatt munnkurv og liten eller ingen påvirkningskraft i de prosesser der student-antallet er halvert og masterutdanninger lagt ned trass i gode søkertall. For det første er rapporten kun basert på tall fra det siste året, som viser hva vi har igjen etter flere år med nedbygging og overstyring. For det andre har ledelsen ved Nord universitet selv valgt å kutte flere studium, seks bare i år, ved campus Nesna. Vi på Nesna har mistet all makt til en ledelse som ønsker at vi skal forsvinne, slik at de kan «overta» våre studenter.

Et betimelig spørsmål må være: Hvordan kan regjeringa tillate at dette skjer? Hvordan kan de la en håndfull mennesker rasere utdanninga for en hel region? Og hvorfor? Ja, man kan spørre, men vi får det samme svaret gang på gang: Statsministeren og høyere utdanningsministeren har full tiltro til at styret vil komme frem til en velbegrunnet beslutning. Men hvordan kan man stole på noen som allerede har brutt en fusjonsavtale?

Ifølge Studiebarometeret har Campus Nesna noen av Norges mest tilfredse studenter, og produserer kompetente og gode lærere til sin region. Over 80 prosent av de ferdigutdannede lærerne blir i distriktet. Hva skal 80.000 innbyggere gjøre hvis man tar fra dem muligheten til rekruttering? Vil det være liv laga i distriktet vårt da? Vil familier etablere seg nær industri, kultur og næring uten faglærte lærere og sykepleiere? Neppe.

Den største løgnen av alle er denne: At forskning og internasjonal anerkjennelse er viktigere enn mennesker. At for å hevde seg som universitet, må man la det gå på bekostning av en hel region. Og at en forretningsmodell skapt for næringslivet, New Public Management, lett kan overføres til det norske utdanningssystemet. Det tar fokuset vekk fra det utdanning skal være: frihet, utvikling, likestilling og utjevning i samfunnet.

Prosessen oser av hersketeknikker og skjulte intensjoner. Og for hva, egentlig? Studentene våre? Jeg må få minne om at Bodø scorer lavt på Studiebarometeret og har færre søkere til lærerutdanning enn Nesna. I tillegg har bare 6 av 107 søkere til Nesna, Bodø som andrevalg. Rapporten er full av feil og mangler og burde bli stemplet som ugyldig. Det vil si: Hele grunnlaget for forslag om nedleggelse er ugyldig! Til og med rektor selv måtte si unnskyld til studentene ved Campus Nesna for å uten grunnlag ha fremstilt dem som «dårlig kvalifiserte». I et offentlig dokument. Skammelig og svært skadelig for studentene det gjelder. Ansatte og studenter ble satt under et enormt press på verst tenkelige tidspunkt: midt i eksamenstiden. Vi ser en maktoppvisning uten sidestykke fra Nord Universitet. Over 100 ansatte uten kontroll over egen arbeidssituasjon, som desperat prøver å utdanne kandidater til en region som skriker etter lærere og sykepleiere.

Tar de oss, kan du og din skole være de neste

Regjeringa vil la et styre bestående av en håndfull mennesker bestemme om folk får bo i Distrikts-Norge eller ikke. At utdanningsinstitusjonene skal måtte kjempe mot hverandre for å overleve, er helt rått. Universitetene burde få tid til å konsentrere seg om det de skal gjøre: å gi kvalitetsutdannelse. Både i byene og i distriktet!

Folkeaksjoner over hele landet danner i disse dager et nettverk av krigere. Bevæpnet med intellekt, utdannelse, sannheten og ordets makt. Vi gir oss ikke før vi har fått det vi kjemper for. Utdanning til folket! Hele folket.

Vi i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland inviterer med oss resten av Distrikts-Norge i kampen, og håper vi kan stå sammen mot sentralisering av våre viktigste samfunnsinstitusjoner! Du finner oss på Facebook og på www.lanesnaleve.no

Catrine Hole,

pressetalskvinne,

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland