KRITIKK: «Handling er viktigare enn ord», skriv Sigbjørn Framnes som er kritisk til Øyvind Kyvik (t.h.) og Liv Kari Eskeland sitt svar til barnehagestyrar Hilde Grindevik. ARKIVFOTO: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN

Dolkar private barnehagar i ryggen

Me vel å kommentere svarinnlegget frå Liv Kari Eskeland og Øyvind Kyvik til Hilde Grindevik sitt innlegg om regjeringa sine føreslegne kutt i finansieringa av private barnehagar. Me deler den sterke uroa Grindevik har. Der Liv Kari og Øyvind bruker fine ord om private barnehagar vel me å sette skapet på plass: Høgre sitt budsjett er eit kutt som dolkar private barnehagar i ryggen. Handling er viktigare enn ord.

Me set vår lit til at Frp greier å snu dette i budsjettforhandlingane.

Sigbjørn Framnes, gruppeleiar, Stord Frp

Les også
Forslag om store kutt i tilskot for private barnehagar
Les også
Inspirerande engasjement for private barnehagar