BLIR HEDRET: «Denne uka kommer bildet av tidligere sjøfartsdirektør Olav Akselen opp på veggen i hovedkontoret i Haugesund», skriver sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Formidabel arv etter Olav Akselsen

Olav Akselen ledet Sjøfartsdirektoratet i over 10 år. Få eller ingen har satt tydeligere spor etter seg i direktoratets snart 120 årige historie. Han snudde direktoratets fokus og omdømme.

Denne uka kommer bildet av tidligere sjøfartsdirektør Olav Akselen opp på veggen i hovedkontoret i Haugesund. Olav Akselsen sluttet i sin stilling i mai 2021 og gikk dessverre bort i august samme år etter langvarig sykdom. Arven etter Olav Akselsen er at Sjøfartsdirektoratet framstår som en moderne og fremoverlent organisasjon som spiller en helt avgjørende rolle i utviklingen av den maritime næringen og det norske flagget.

Olav Akselsen ble av Kongen i statsråd utpekt som sjøfartsdirektør fra 1. januar 2010. Han var da et kjent ansikt etter et over 20 år langt liv i rikspolitikken. Blant annet fikk han som olje- og energiminister ansvaret for den omstridte prosessen med å sende Statoil på børsen.

ETTERFØLGER: Knut Arild Hareide er sjøfartsdirektør. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Men da han fikk jobben som sjøfartsdirektør var det stor skepsis å spore fra den maritime næringen. Fra flere hold ble det murret offentlig. Var han riktig mann på akkurat denne posten? Men det skulle ikke ta lang tid før pipen fikk en annen lyd.

Han kjente næringen godt fra sin lange fartstid i politikken og han gikk raskt i gang med det som skulle bli hans prosjekt med direktoratet: Han ville bygge et direktorat som samarbeidet med næringen og som hadde et kundefokus. Direktoratet skulle være med å bygge det norske flagget til sjøs og bidra til vekst for næringen. I dette arbeidet kom hans erfaring med å bygge godt til nytte. Med bakgrunn som snekker likte han godt å snekre på hytta på Bømlo, men det var særlig evnen til å bygge lag som gjorde at han fikk direktoratet med seg på omstilling. Alt fra egen ledergruppe til alle de viktige fagfolkene i hele direktoratet.

Les også
Tok eit siste farvel med Olav Akselsen

I min korte tid som sjøfartsdirektør har jeg ikke tall på hvor mange som nettopp har påpekt denne endringen av direktoratet Akselsen fikk til. Fra å bli sett på som en etat som hadde veldig oppmerksomhet kun rundt forvaltnings- og tilsynsmyndigheten. Til også være en viktig og sentral aktør for å bidra til å utvikle maritim virksomhet i Norge. Den næringen som hadde vært skeptisk til Akselsen lot seg begeistre og sluttet seg til hans visjon om å gjøre Sjøfartsdirektoratet til den foretrukne maritime administrasjonen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Han ivret også for en næring som skulle fornye seg og bidra til å satse på ny maritim teknologi. Hans tenkning var at Sjøfartsdirektoratet skulle være helt i front. Og Norge ligger nå i front på det å ta i bruk ny grønn teknologi. Vi var først ute med LNG, batteridrevne skip og nå hydrogen-drevne skip!

Det er mitt fremste ønske at jeg skal kunne videreføre arven etter Olav Akselsen i direktoratet. Jeg er imponert og stolt over den jobben han gjorde fra Haugesund. Og Nettopp hans tenkning og kurs er viktigere enn noen gang for en næring i stor omstilling. Både klima og digitalisering stiller store krav til endringer både for næring og direktorat. Da bør vi følge den kursen Olav Akselsen la for seilasen videre.

Knut Arild Hareide, sjøfartsdirektør