«Selv ikke etter nesten syv år i regjering har Frp ingen industripolitikk – den er rett og slett helt fraværende i deres program», skriv lesarbrevskribentane. Foto: Henrik Mundal Andreassen

Frp har aldri hatt en industripolitikk

På landsmøtet til Frp i 2013 påsto Siv Jensen at den norske modellen sto i veien for det norske folk. En slik påstand forteller klart og tydelig at Frp aldri har forstått den norske modellen. Det er gjennom trepartssamarbeidet vi har bygd vår industri og vårt velferdssamfunn.

Selv ikke etter nesten 7 år i regjering har Frp ingen industripolitikk – den er rett og slett helt fraværende i deres program. De snakker gjerne som om de er et parti som vil spille på lag med industrien. Men når alt kommer til alt, har de ingenting å vise til. Fremskrittspartiet åpnet for bygging av private kraftkabler til utlandet ved å endre energiloven da de satt med olje- og energiministeren, noe Ap senere fikk reversert. På 1970-tallet ville de selge norske havområder til utlendingene, mens Arbeiderpartiet satset tungt på å bygge norsk industri, norsk kompetanse samt å sikre at mesteparten av inntektene kom fellesskapet til gode.

Også i dag vil Frp at kapitalkreftene og markedet alene skal få bestemme over norsk industri. De vil at staten skal føre en mest mulig passiv næringspolitikk med færrest mulig retningslinjer. Dette er like feil medisin i dag som det var det da: Slik politikk vil føre til industridød i hele Norge. Det gir all grunn til å gjøre en innsats som forhindrer at Frp får være med å styre industripolitikken. For markedene vi leverer til, er i rask endring. De som ikke henger med i svingene, vil fort sakke akterut. Mens Frp klamrer seg til fortida og vil skjerme norsk industri og næringsliv fra alle omstillingsimpulser, ser Arbeiderpartiet framover og vil hjelpe industrien til utvikle og skape mer for framtidas Norge. Nøkken ligger i samspillet mellom statens muskler og næringslivets kreativitet.

Skal vi bygge norsk industri, må vi bruke den erfaringen vi har fra olje- og gass-sektoren på andre områder. Skape jobber innen havvind, hydrogen, batterifabrikker og bygge moderne, miljøvennlig skipsfart. Vi må utvikle landet og ta industrien ut av pandemiens klør. Frp har aldri bygget landet. De har bygget formue til landets rikeste og vært med på usosiale kutt for vanlige arbeidsfolk. De har frekkhetens nådegave, men heldigvis viser lave målinger at vanlige folk ser dette.

Arbeiderpartiet og fagbevegelsen tror på skaperkraften i norsk næringsliv og industri. Vi har vært med å bygge den, og nå skal vi bruke den til bygge landet videre. Nylig har vi vedtatt et partiprogram som virkelig viser mulighetene for økt verdiskaping og flere klimavennlige arbeidsplasser i hele landet. Mens Frp vil ha en mest mulig passiv næringspolitikk vil Arbeiderpartiet ha en aktiv stat som etterspør framtidsrettede varer og tjenester. Som stiller krav og stiller opp, utøver eierskap aktivt og støtter ny teknologi - som to anlegg for karbonfangst og -lagring. Frp på sin side er svært negative til et av de største industriprosjektene i moderne tid, CO2-rensing og -lagring. Mens vi vet at det å satse her ikke bare skaper nye, men også videreutvikler eksisterende arbeidsplasser i norsk industri.

Vi mener at det å sette ambisiøse klimamål er bra for industrien. Men det holder ikke bare å sette høye mål, vi må også å backe dem opp med konkret politikk, slik at Norge vil posisjonere seg godt i kampen om en framtidig økonomi der vi jo på lengre sikt skal bli karbonnøytrale. Her legger vi oss på samme nivå som andre ledende industriland, ikke minst EU. Flere EU-land, herunder alle de nordiske, har faktisk satt enda mer ambisiøse nasjonale mål enn dette. En liten, åpen økonomi som vår der eksportindustrien står så sentralt, må bruke mulighetene nå mens vi har dem – å vente kan koste dyrt.

Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Ap

Roar Abrahamsen, Fellesforbundet Avd.5