STOR PÅGANG: «Ikke undervurder ungdommenes evner og muligheter til å gjennomføre en jobb,» skriv Johan-Petter Raa som mellom anna driv McDonald’s på Stord i lesarbrevet. ARIVFOTO: HILDE VORMEDAL NYBØ

Gi vestlandsungdommen en jobbsjanse

Halvparten av ungdommer mellom 16 og 25 år mener det er vanskelig å finne jobb ved siden av skole eller studier. Det viser en ny undersøkelse fra Opinion, gjennomført på vegne av McDonald’s. 7 av 10 ungdom på Vestlandet har lyst på mer praktisk arbeidserfaring. Dagens ungdommer har altså lyst til å jobbe, men får ikke sjansen til å vise hva de er gode for. Dette er en tilbakemelding som arbeidsgivere på Stord må ta på alvor.

Som franchisetaker i McDonald’s merker jeg daglig at det er vanskelig for ungdom å finne arbeid ved siden av skole og utdanning. Bare i Hordalandsområdet har vi over 100 medarbeidere som primært er i alderen 16-25 år i McDonald’s. I snitt får vi rundt 100 søknader til hver stilling vi utlyser. Det er selvsagt gøy at så mange vil søke seg til oss, men det er samtidig veldig trist å måtte avvise så mange ungdommer som ønsker å jobbe.

Tilbakemeldingen fra ungdommene støttes opp av statistikken: stadig færre ungdommer har jobb på sommeren eller ved siden av skole og studier. Ifølge SSB hadde tre av fire 15 -17-åringer jobb på slutten av 90-tallet. Nå er det under halvparten. Den største gruppen arbeidsledige i Norge i dag er de under 25 år. I undersøkelsen vår svarer 65 prosent av personalsjefene at unge arbeidstakere har relevant utdanning, men mangler praktisk erfaring. Halvparten av personalsjefene mener også at mangel på arbeidserfaring hindrer unge i å få jobb. Dette skaper en ond sirkel hvor arbeidsgivere aldri gir unge sjansen til å opptjene den nødvendige erfaringen de trenger for å komme seg inn i fast jobb.

Det er forståelige at unge på Stord og resten av landet vil jobbe ved siden av skole eller studier. Det er ikke bare en lønning, men en mulighet til å bli kjent med arbeidslivet, og en basis for å stille bedre når de senere blir jobbsøkere. Hver tredje norske ungdom svarer på undersøkelsen at de er bekymret for å ikke få fast jobb i fremtiden. Dette representerer nesten en tredobling fra 2012, hvor bare 13 prosent av de spurte ungdommene var enige i den samme påstanden.

I McDonald’s har vi definert ungdom og det at vi er en stor arbeidsgiver for ungdom som en sentral verdi i vårt bærekraftsarbeid. Vi mener at et bærekraftig samfunn må evne å få unge voksne inn i arbeidslivet. Et viktig steg for å klare det er å gi dem arbeidserfaring som ungdom. Derfor er vi også stolte når våre unge ansatte går videre og blir stjålet til andre arbeidsplasser. Vi er stolte av å bidra inn i samfunnet ved å få vestlandsungdommen i arbeid.

Ikke undervurder ungdommenes evner og muligheter til å gjennomføre en jobb. Det ungdommen mangler i arbeidserfaring veier de opp for på mange andre måter. Vi oppfordrer flere arbeidsgivere til å tørre å satse på ungdommen. Vi har meget god erfaring med å gjøre nettopp det!

Johan-Petter Raa,

franchisetaker McDonald’s