IKKJE MED: Linda Grundtvig (UA) stiller seg bak uttalen mot hatefulle ytringar og lurer på om dei andre partia har gløymd dei uavhengige. Arkivfoto: Henrik Mundal Andreassen

«Glemt» i felles uttale

I leserbrevet «Felles opprop» i Sunnhordland avis kan en lese at politikerne går sammen om «eit godt og inkluderande lokalsamfunn, og for eit levande lokaldemokrati. Difor står me òg saman mot hatefulle ytringar.»

Som folkevalgt politiker og sittende som UA (uavhengig) i kommunestyret i likhet med to andre, reagerer jeg på å ikke bli spurt og tatt med i dette oppropet. Da føles det ikke så veldig «inkluderende». Om dette var en forglemmelse eller fordi en er UA vites ikke, men håper det første.

Les også
Ord som sårar

Politikere kan være uenig i saker, men kan også finne sammen i noen, enten sammen med andre parti eller samstemte i kommunestyret. Jeg håper at andre parti kan samarbeide også med den som sitter som UA i kommunestyret der en kan ha håp om å finne felles løsninger til en sak eller et forslag en kan stille seg bak.

Så til slutt vil jeg som UA kommunestyrerepresentant også stille meg bak dette oppropet og tar avstand mot hatefulle ytringer, hets og mobbing i alle sammenheng.

Linda Grundtvig, UA i kommunestyrerepresentant og i utvalg for oppvekst og kultur

Les også
Politikar blei ikkje invitert. No ber ho om svar