Hallerakers oppsummering av den politiske støtten er feil

Jeg er blitt tipset om et innlegg fra Hordfast sin «yppersteprest» Øyvind Halleraker i avisa den 23.0 juni der han på sitt vis oppsummerer den politiske støtten til Hordfast. Der klarer han faktisk å utelate det største motstandspartiene av alle på Stortinget, nemlig SV.

I utallige forslag og utallige innlegg i stortingssalen har jeg på vegne av SV talt imot dette pengesløsende og miljøfiendtlige prosjektet, «Fergefri E39». Vi har en rekke ganger fremmet forslag om å skrinlegge de ulike planløsningene for Rogfast, Hordfast, Møreaksen og de andre prestisjeprosjektene og heller satse på utbedring av veien mellom fergene og på hyppige nullutslippsferger i stedet.

Les også
Om politisk støtte til Hordfast

I forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) i juni, tok SV igjen opp sin motstand mot Hordfast.

I sin merknad skrev SV: «Prosjekt som fører til mer trafikk og økte klimagassutslipp, som fergefri E39 – med Hordfast, må straks stoppes. Både med hensyn til miljø, sikkerhet, turistnæring og norsk, maritim industri må vi satse på hyppige nullutslippsferger i stedet. De enorme midlene som bindes opp i disse prestisjeprosjektene, som flere forskningsmiljøer setter store spørsmålstegn ved, burde dirigeres til utbedring av smale riks- og fylkesveier, rassikring og vedlikehold».

Les også
Melder seg ut av Ap på grunn av Hordfast

Om Halleraker leser voteringsreferatet, så ser han av sekretariatets merknad at SV støttet Rødts forslag om nei til Hordfast (forslag nr. 331). Selvsagt gjorde vi det. Det betyr at Hallerakers oppsummering av den politiske støtten er feil.

Det gledelige er at Senterpartiet nå endelig begynner å fatte galskapen i prioriteringen av milliardene, og er blitt kritiske til Hordfast. Nå håper vi på at Arbeiderpartiet også kommer på bedre tanker.

Arne Nævra, stortingsrepresentant, transportpolitisk talsperson i SV