APOTEK OG POL: Kjell Larsen har tru på den nye Helseparken, og ynskjer seg Vinmonopol i Sparebankbygget. ILLUSTRASJON: MAD arkitekter

Håpar Helseparken i Borggata kan skapa aktivitet utover arbeidsplassar

Det har vert labert med aktivitet i Borggata over mange år, med resultat at den eine etter den andre butikken har gitt opp og lagt ned drifta, som eks, den siste Narvesen som var ein møteplass for mykje folk som likte seg der oppe i gata. Da som no er positivt er at Borggata Futurum A/S med Kurt Arne Tyse i front satsar på gata med Stord Helsepark. Eg har tru på at dette kan skapa ein del arbeidsplassar. Med prosjektet håper eg at det kan skapast anna aktivitetar i Borggata, og skapa eit aktivt miljø der oppe.

Det er sjølvsagt viktig og vil vera heilt avgjerande for å kunna til ein heilskapane i Borggata er at politikarane og forvaltninga no tar skeia i ei anna hand, og blir med på detta spanande prosjektet, med å skapa parkeringsplassar til brukarane av Helseparken og andre som vil satse i gata. Det vil vera veldig viktig, og nytta til dømes Torget som har stått fånyttes i så mange år. Og då vil mitt forslag at kommunen vera at ein fjernar disse forbaska stålbjelkane til ein anna plass om dei absolutt må ha detta tullet.

Les også
Dette blir vegen til Nattrutekaien under anleggsarbeidet i sentrum

For å kunna avlasta laboratoriet ved Stord Sjukehus, vil mitt forslag vera at Helseparken etablerer eit laboratorium der folk kan lettvint koma inn og tar prøver om dei eks, har urinvegsinfeksjon eller andre ting utan og venta på ein legetime. Og detta som rører ved dei som går til dialyse vil kunna få eit betre tilbod ein dei har i dag, Som eks, vil dei bli tidlegare ferdig med behandlinga, ikkje sånn som no at dei kjem heim langt ut på kvelden.

Det vil også vera viktig å få eit apotek inn i Helseparken, for disse farmasøytane som jobbar på eit apotek har ofte betre kunnskap om medisinar enn kva ein lege har, og da tenkjer eg spesielt ved mindre alvorlege sjukdomar. Dei fleste legane er avhengig og lese seg fram i legen sin felleskatalogen for medisinar. Og detta vil sjølvsagt avlasta fastlegane med at ein slepper og gå til legen med mindre alvorlege sjukdomar. Men naturleg nok helsenoreg reformera om det lar seg gjera. Om det lar seg gjera kan det vera lurt med ein kiosk, tilnærma lik Narvesen. Det vil tiltrekkje seg folk i gata. Det må nemnast at Vinmonopolet bør få seg ein nøytral plass for sin verksemd, som eg har skrevet om før. Sparebankbygget kan vera ein ypparleg stad, og kommunen må kunna vera med på og påverka at det skjer. Eg vil nytta høve til ønska Borggata Futurum A/S lukke til med detta spanande prosjektet.

Kjell Larsen

Les også
Desse aktørane skal inn i Stord Helsepark
Les også
Borggata får ny «skyline» for første gong på nesten 50 år