Det er nok av eksempler å vise til hvor trafikken har økt formidabelt etter etableringen av faste samband, skriver Øyvind Halleraker.
Det er nok av eksempler å vise til hvor trafikken har økt formidabelt etter etableringen av faste samband, skriver Øyvind Halleraker. Foto: Henrik Mundal Andreassen

«Hordfast er realistisk og har god kostnadsstyring»

I et innlegg her i avisa har Øyvind Hardeland et på flere måter oppsiktsvekkende innlegg om Hordfast. Han er innom mange temaer, men det er påstandene om Hordfast jeg vil kommentere. Han påstår at Statens vegvesen arbeider uten kostnadsstyring og bruker tid på et urealistisk prosjekt. Dette er selvsagt ikke riktig.

Hordfast er kanskje det mest gjennomarbeidede prosjektet i Norge mht. kostnader og løsninger. Nettopp fordi det ligger en klar føring fra regjering og storting for å finne fram til kostnadseffektive og realistiske tekniske løsninger. Så når han nå ber Statsministeren foreta en vurdering av kostnader, ja så er han litt seint ute, det er det man holder på med.

Så langt har Statens vegvesen gjort en kjempejobb og presentert forenklede, men gode løsninger som bringer kostnaden ned med nær 25 prosent. Hardeland setter også spørsmålstegn ved realismen i prosjektet. Dette til tross for at hans parti Arbeiderpartiet, tidligere Ap-regjering og stortingsflertall har heiet fram prosjektet gjennom mange år.

Hardeland er selv fylkespolitiker og var med å støtte følgende vedtak i Hordaland fylkesting så sent som 13. desember 2017: «Fylkestinget ber om at det vert lagt vekt på rask framdrift i planprosessane for prosjekta E16 Arna – Trengereid, E134 Røldal – Seljestad og E39 Stord – Os (Hordfast), slik at oppstart kan skje i tråd med den vedtekne NTP. Det er eit ønske at E16 Arna – Stanghelle vert eit bunde prosjekt i NTP».

Det er derfor direkte oppsiktsvekkende at han nå går ut og skaper tvil om prosjektet som fylkestingsrepresentant. Det skinner litt igjennom at han heller vil ha en indre trase og at innlegget er et vikarierende argument. Den saken er imidlertid avgjort og det er ingen grunn til å gå tilbake på det.

Han trekker også trafikkprognosen i tvil og begrunner dette med lav trafikk på ferjesambandet i dag! All erfaring tilsier jo at ferjesamband er en formidabel flaskehals og hemsko for mobilitet og naturlig utvikling av bo- og arbeidsmarkeder.

Det er nok av eksempler å vise til hvor trafikken har økt formidabelt etter etableringen av faste samband. Trekantsambandet, Askøybroen, Sotrabroen og Nordhordlandsbroen er noen eksempler.

Dette er også eksempler på at man etter hvert får så stor trafikk at 4-felts vei er påkrevet. Derfor er det også oppsiktsvekkende når Hardeland, som selv har bakgrunn ifra Statens vegvesen, ikke ser denne utviklingen og tar til orde for at vi nok en gang skal gjøre samme feilen, nemlig og bygge for fortiden og ikke for framtida.

Nei, Hardeland bli med å gjør et krafttak for Vestlandet, som kan legge grunnlag for ny vekst og mobilitet i nye bo- og arbeidsmarkeder og som kan konkurrere med det vi finner på Østlandet.

Øyvind Halleraker,

daglig leder i Hordfast