Hordfast og Halleraker - igjen

En ting er vi helt enige om, daglig leder i Hordfast, Øyvind Halleraker og jeg, at SV er klar motstander av Hordfast. Det framgår av hans svarinnlegg til meg 6.7. Det er for så vidt det viktigste i denne debattrunden om Stortingets behandling av Nasjonal transportplan.

Men SVs holdning fikk ikke Halleraker med i sin vurdering av den politiske holdningen til Hordfast. For dette er faktisk ganske viktig: Med Senterpartiets gledelige, klare signaler om skepsis til dette vanvittige prosjektet, så er to av tre aktuelle regjeringspartier etter valget imot eller klart skeptiske til Hordfast. Det poenget burde vel vært viktig for Halleraker å ha med seg i sin politiske analyse?

Les også
Nei, Arne Nævra (SV), jeg har ikke referert feil

Jeg skal ikke trette verken Halleraker eller leseren med det stemmetekniske på Stortinget. Men om en leser min stemmeforklaring før selve voteringen, der jeg kritiserte presidentskapet for ikke å innarbeide vår (og Frp sin) stemmeforklaring i voteringsopplegget, så vil jo Halleraker se at SV måtte stemme imot alle løse forslag (som Rødt sitt forslag), men det ble altså opplyst fra talerstolen at vi var for. Altså vi var for forslaget om å skrinlegge Hordfast, selvsagt – akkurat som vi er mot både Møreaksen og Rogfast.

Så bruker Halleraker et enkelt, noe uredelig grep, og som mange fra høyresida bruker mot SV, nemlig at vi vil ha mer midler til tog på Østlandet og i Nord-Norge. Underforstått: ingen ting til Vestlandet.

Les også
Melder seg ut av Ap på grunn av Hordfast

Halleraker veit utmerket godt at jeg og Audun Lysbakken kjemper for at byggingen av ny, dobbeltsporet jernbane Arna-Voss skal realiseres så snart som mulig, og at SV er det partiet som flytter mest penger til opprusting av smale vestlandsveier (som E39 – mellom fergene og Rv 13). For ikke snakke om mer penger til fylkeskommunene og de 40 tusen kilometerne med fylkesveier. Der er det nå mellom 60 og 90 mrd. kroner i etterslep på vedlikehold. Men Halleraker vil låse enorme summer til det naturødeleggende Hordfast.

At SV i tillegg ønsker å få ny utredning av høyhastighetstog til Bergen/Haugesund – og moderne, rask jernbane til Stavanger har vel heller ikke noe med Vestlandet å gjøre?

Arne Nævra, stortingsrepresentant, transportpolitisk talsperson for SV