Hordfast: – Er det noe Vestland og Sunnhordland nå virkelig ikke trenger, så er det «Spel om E39». De fire politikerne var med å stemme frem et forslag som åpner for å sette hele Hordfast i spill, skriv fylkestingsrepresentant Svein Halleraker (H). Illustrasjon: Statens vegvesen

Hordfast og NTP

Vi kunne i fredagens leserspalte lese et innlegg signert fire fylkespolitikere der de velger overskriften «Spelet om E39». Her forsøker de å forklare hvorfor det skulle vise seg helt umulig for posisjonen å vedta en klar og tydelig uttale om Hordfast i Fylkestinget 12.

Er det noe Vestland og Sunnhordland nå virkelig ikke trenger, så er det «Spel om E39». De fire politikerne var med å stemme frem et forslag som åpner for å sette hele Hordfast i spill. Denne dårlig skjulte hensikten kom klart og tydelig frem i debatten i fylkestinget, flere av posisjonens representanter sa rett ut at omkamp om trase var bakgrunnen for en formulering som kun sier noe om broen over Langenuen. Det er fullstendig meningsløst å bygge en stor bro til Tysnes uten samtidig å bygge vegen videre. Denne type svært utydelige signaler ønsker ikke Høyre å være med på. I forkant av Fylkestinget forsøkte vi å forhandle frem en felles uttale som klart omtalte E39 Svegatjønn – Ådland, dette skulle raskt vise seg å være umulig.

Les også
Noe er galt med Vestland fylke/region

Høyre la sammen med Fremskrittspartiet frem et helhetlig forslag som ikke var til å misforstå; vi ønsker Hordfast inn i NTP, og vi vil ha det bygget så snart som mulig. Da forslaget kun fikk våre egne stemmer, fremmet vi en tilleggssetning som ville fjerne enhver tvil i posisjonens forslag: «Vestland fylkesting viser til vedteken trase E39 Ådland-Svegatjørn. Heller ikke dette var det mulig for representanten fra Sunnhordland, Per Jarle Valvatne (Ap), eller noen av de andre representantene fra AP, SP, KRF og V å stemme for. Når de i sitt eget leserinnlegg skriver at traseen er fastlagt, hvorfor var det da ikke mulig å være tydelig på nettopp det?

Jeg kjenner Valvatne som en dyktig og ansvarlig politiker og tror han vil arbeide videre sammen med oss for raskest mulig realisering av Hordfast, jeg tror han hadde det vondt denne dagen i Vestland Fylkesting.

Les også
Bergen seier nei til Hordfast

Hordfast vil på alle måter tjene samfunnet og anbefales derfor med topp prioritet av fagetaten Statens Vegvesen. Vi har et samlet næringsliv som i flere år har vært klinkende klare på nødvendigheten av Hordfast, og som i en tid med store omstillingsutfordringer, trenger fergefri E39 mer enn noensinne.

Tallene viser at Vestlandet stadig taper mer til fordel for østlandsregionen, som på sin side opplever en kraftig vekst, og der det skjer en sterk utbygging av veg og jernbane. Folketallet går ned i de aller fleste vestlandskommuner, til og med i Bergen ser vi en urovekkende utflating, og vi opplever en klar svikt i næringsutvikling sett opp mot andre regioner. Vi er nødt til å ta kraftige grep for å bli en mer attraktiv region for næringsliv og bosetting. Fergefri E 39 er langt fra alt som skal til for å bedre dette bildet, men det er et sterkt bidrag.

Dette var heldigvis kun en høringsuttale, det er all mulig grunn til å tro at regjeringen og senere et tverrpolitisk samlet Storting vil sikre realisering av Hordfast i kommende NTP - periode.

Svein Halleraker

Fylkestingsrepresentant Høgre