Hordfast - regjering og Storting

Kjellbjørg Lunde har i dagens Sunnhordland et langt innlegg om Hordfast, og gir leseren en belæring i hvem som gjør hva med store prosjekt i Norsk sentral forvaltning og politikk. Dessuten hvor dårlig utsiktene for Hordfast er etter hennes mening, basert på hennes virkelighetsbeskrivelse.

Siden vi begge har bakgrunn fra Stortinget tillater jeg meg å komme med noen utfyllende opplysninger.

Kjellbjørg Lunde unnlater å si at det er Regjeringen som vedtar og bestemmer planer for prosjekttraseer og bygger prosjektene. Stortingets har ingenting med det å gjøre. Stortingets rolle er å bevilge midlene etter forslag fra Regjeringen. Stortinget behandler prosjektene i NTP og deretter blir de omtalt som bevilgninger i de enkelte års statsbudsjett. Når NTP legges fram av en flertallsregjering vil det sjelden være særlig mange andre forslag som får flertall.

Les også
Hordfast - vedteke i Stortinget?

I meldingsaker, som NTP, fra mindretallsregjeringer derimot, kan det oppnås mange konstellasjoner for flertallsvedtak , men ikke planvedtak, dette kan bli førende for saken. Slik behandles alle store meldingssaker, som f eks Langtidsplanen for Forsvaret.

For Hordfast sin del ble KVU vedtatt av en mindretallsregjering i 2013. Men likevel med bred støtte i Stortinget. Kommunedelplanen for prosjektet, som bygger på vedtatt KVU var vedtatt høsten 2019. Dette legges til grunn for Stortingsmeldingen om NTP .

Det er heller ikke riktig som hun skriver at alle veiprosjekt behandles som egen sak i stortinget.

Bompengeprosjekt behandles riktignok som egne saker, men det er selve retten til å kreve bompenger og ta opp lån som behandles, ikke selve prosjektet, heller ikke der.

Stortinget har for øvrig nylig behandlet et forslag fra SV om å skrinlegge Hordfast og heller satse på ferjedrift. Forslaget ble kontant avvist, med støtte fra Høyre, Ap, Frp, Krf, Sp og Venstre. Slik jeg leser Stortinget og Regjeringen er det ingenting som tyder på noen omkamp i Stortinget for Hordfast, som etter nok en trase- og kostnadsoptimalisering ser ut til å koste 32 mrd (17 mrd fra staten)

Øyvind Halleraker, daglig leder, Hordfast AS