HORDFAST: – Naturen som blir ødelagt med dette unødvendige prosjektet får vi aldri igjen, og fremtidige generasjoner får aldri mulighet til å oppleve hvordan naturen så ut før den forrige generasjonen ødela den for en fremtid våre etterkommere sannsynligvis ikke hadde ønsket, skriv Per Fadnes. Illustrasjon: Statens vegvesen

Hordfast: «Som du roper i skogen får du svar»

«Vil du ha en is, ja eller nei?» De fleste ville gjerne svart ja på et slikt spørsmål.

Nå får vi høre at det har vært en spørreundersøkelse om Fergefri E39 utført av Norfakta, og at en stor prosent av befolkningen på Stord er positiv til prosjektet. Men hva er premissene bak spørreundersøkelsen? Jo, nettopp det samme retoriske spørsmålet som ble stilt innledningsvis: «Vil du ha en is?» Ingen premisser som kunne nyansere svarene ble det spurt om. Dermed fikk en det svaret en ville ha. Hva hvis en hadde inkludert tap av natur og biomangfold, klimaproblematikk og ikke minst bompengene, som kan bli skyhøye, som en del av spørsmålene? Ville en fått det samme svaret da? Sannsynligvis ikke! Men det får vi jo aldri vite.

Les også
Får jobben med å dra i land E39 Stord-Os

Det er tydelig at tilhengerne av Hordfast begynner å få panikk. For ikke lenge siden kunne en lese et innlegg i BT, underskrevet av en rekke personer knyttet til lokalt næringsliv, der det ble hevdet at Hordfast var et være eller ikke være for industrien i Stord og sunnhordlandsamfunnet. Dette skjedde samtidig som næringsministeren var på besøk på Stord og roste den lokale industrien for deres suksess, og som en viktig brikke i det grønne skiftet. Dette på tross av at Hordfast ikke var realisert! Stord har hatt industri i mer enn 100 år, og det har stort sett gått så det griner med store inntekter, stor sysselsetting og stor innvirkning på lokalsamfunnet. Dette viser at industri kan etablere seg og utvikle seg uten firefelts motorvei. Hva med alle de andre industribedriftene i Vestland som ligger i en ende av en fjordarm med dårlig og rasfarlige veier, og som også i fremtiden må leve med disse veiene fordi noen mener at Hordfast er så viktig for industrien i Vestland fylke?

Det har tidligere vært etterlyst prognoser for bompenger i dette sambandet, men det er umulig å få noen realistiske anslag for hva vi må betale for å reise mellom Leirvik/Våge og Bergen. Når vi etterlyser dette blir det helt stumt. Anslaget på 37 milliarder som er kostnad for Hordfast vet vel de fleste er et tall som ikke er realistisk. Ser en på alle tidligere og nåværende vegprosjekt og overskridelser, er et mer realistisk anslag det dobbelte. Hvem skal betale da, Staten eller vi som reiser? Vi hører stadig at dette ikke er et problem, fordi det ikke er mulig å bygge en vei som ingen vil kjøre på – derfor må Staten ta regningen. Men, er vi så sikker på det – og er det riktig at vi skal bruke enda mer ressurser på dette prosjektet på bekostning av andre vegprosjekt som skriker etter penger?

Les også
Kryssing av Bømlafjorden er viktig for Stord kommune. No kjem dei med desse innspela

I de fleste vegprosjekt sprekker kostnadene med formidable summer. Dette vil forsterke seg ytterligere etter at det startet en krig i Europa. Dette sammen med andre omstendigheter har ført til en prisøkning på de fleste materialer som skal til for å bygge Hordfast. Energiprisene er blitt skyhøye, og kommer sannsynligvis til å stige ytterligere. Har noen tenkt å ta dette inn i regnestykket for Hordfast, eller skal vi fortsatt leve i en fantasiverden der kostnadene fremdeles kan holdes på et nøkternt nivå? Fakta er at kostnadene vil stige formidabelt, basert både på tidligere erfaringer med tilsvarende prosjekt, og fordi priser på metaller som stål og aluminium, betong, asfalt og drivstoff vil skyte i været. Bare det siste året har prisene på disse nødvendige byggematerialene og energi steget med 26 % melder Statisk sentralbyrå!!

Tilfeldigvis utsatte jeg innsendingen av dette innlegget, noe som må føre til noen sentrale tilføyinger.

Artikkelen held fram under annonsen.

I Sunnhordland nettavis kan vi den 6. mai lese at oljebransjen på Stord er redd for overoppheting av økonomien i Stordsamfunnet. Fram mot 2030 planlegger Aker BP å investere 135 milliarder i 17 prosjekt, noe som vil gi betydelige ringvirkninger for Sunnhordland og resten av landet.

Les også
135 milliardar skal investerast – politikarane gler seg over store ringverknadar

To av de mest ivrige forkjemperne for Hordfast, Terje Søviknes og Sigbjørn Framnes, «blir helt mo i knærne» når de får høre om investeringene som her blir forespeilet, og ikke minst ringvirkningene dette vil skape for lokal industri. Nå begynner det å bli ganske parodisk når det gjelder industrien sin frykt for fremtiden uten Hordfast. Det er helt tydelig at lokal industri lever, og vil fortsette å utvikle seg, uten firefelts motorvei.

Floskelen om at uten Hordfast forvitrer industrien i Sunnhordland er nå for alltid tilbakevist.

Det er uansett aldri for seint å ta til fornuft og skifte standpunkt. Naturen som blir ødelagt med dette unødvendige prosjektet får vi aldri igjen, og fremtidige generasjoner får aldri mulighet til å oppleve hvordan naturen så ut før den forrige generasjonen ødela den for en fremtid våre etterkommere sannsynligvis ikke hadde ønsket.

Det er aldri for seint å skifte mening.

Per Fadnes, biolog og naturverner