STILLER SPØRSMÅL: Linda Grundtvig ynskjer at kommunen skal legga til rette for at Tone Bergsvåg kan bu i ferja på kaien. Foto: Olav Røli

Hva er forskjellen på «Sagvåg» og de andre fritidsbåtene?

Saken om ferjen M/F «Sagvåg» som Tone Bergsvåg eier og har bodd i tar visst aldri slutt. Etter mitt skjønn og tolkning av loven er Sagvåg en båt og ikke et tiltak. Det jeg ikke forstår er hvordan Stord kommune og statsforvalteren kan mene at Sagvåg skal søke etter plan og bygningsloven og ikke etter det maritime regelverket som båter stiller seg til? Men «Sagvåg» er jo en båt og har alle papirer i orden fra sjøfartsdirektoratet og er registrert som fritidsfartøy, så hvordan da mener at Sagvåg er et tiltak er meg helt uforståelig.

Sagvåg har betalt leie for og ligge til kai, den er ikke fast forankret til bunn, slik en flytebrygge er, den er heller ikke et hus på en lekter, hadde den det gjort er jeg enig i at det er et tiltak etter plan og bygningsloven, men Sagvåg er en båt med egen maskin som kan legge fra kai om den skal ut på sjøen en tur slik mange av de andre fritidsbåtene gjør som leier plass i Leirvik havn. Så hva er nå forskjellen på fritidsbåten Sagvåg og de andre båtene? For tiden bor jo ikke Tone Bergsvåg med datteren sin Dina i båten sin heller, selv om ingen kan nekte noen og bo i sin egen båt! Ikke har hun fått klager når båten ligger der og en slam bil kommer og tømmer septiktanken og påfyll av vann får hun fra springen på kaien slik mange andre båter har tilgang til.

Jeg vil gjerne spørre Stord kommune om hva de tenker om de andre fritidsbåtene som leier plass i havnen? Når en her mener at båten «Sagvåg» er et tiltak etter plan og bygningsloven så kan jeg ikke forstå noe annet enn at de andre også kommer inn under det samme, i og med at Tone har flyttet ut av båten sin, men ønsker fortsatt og leie plass til Sagvåg. Loven sier og noe, at kommuner selv kan bestemme, om de vil, legge til rette ved å regulere en kai til det formålet at folk kan få bo i sin båt. Om kommunen nå velger å tilrettelegge et stykke av den kaien som Tone Bergsvåg sin båt nå ligger på behøver ikke bety at det blir en presedens av den grunn. I dette spesielle tilfelle håper jeg at Stord kommune vil hjelpe til slik at Tone fortsatt kan få bo i båten sin lovlig sammen med datteren sin Dina og ikke sette dem i en vanskelig bosituasjon som de nå, enda en gang er kommet opp i.

Linda Grundtvig

Les også
Kommunal brottsjø mot ferjeeigar Tone