SOLIDARITET: – LO i Sunnhordland står i solidaritet med befolkningen i Ukraina, og ber det internasjonale samfunnet stå samlet for å sikre støtte til og beskyttelse av sivile, skriv leiar Mohamed Kallel på vegner av årsmøtet til LO i Sunnhordland. Foto: Per Arne Flatberg

«I solidaritet med det ukrainske folk»

Årsmøtet i LO i Sunnhordland fordømmer Russland sin krigføring og invasjon av Ukraina på det sterkeste. Vi gir vår fulle støtte og solidaritet til den rammede befolkningen som nå opplever et brutalt brudd på folkeretten og grunnleggende menneskerettigheter.

Russland må foreta en umiddelbar og betingelsesløs tilbaketrekking av sine styrker fra Ukrainas jord. Uenigheter må løses med dialog og forhandling, ikke gjennom krigshandlinger. Russland sin hensynsløse krigføring fører til en strøm av flyktninger både internt i Ukraina, men og til naboland. Dette er i Norge sine nærområder og vi må åpne våre dører, og hjelpe de som nå er på flukt fra de brutale krigshandlingene.

Barn og unge er utsatte og uskyldige ofre i krigen. De står i fare for å bli drept, skadet og fordrevet, samt miste tilgang til helsehjelp og utdanning. LO i Sunnhordland står i solidaritet med befolkningen i Ukraina, og ber det internasjonale samfunnet stå samlet for å sikre støtte til og beskyttelse av sivile.

På vegner av årsmøtet til LO i Sunnhordland

Mohamed Kallel

Leiar