Tilsvar på innlegg frå Edgar Damås, Stord Arbeidarparti

foto