Oppsigelse av EØS-avtalen ville ha betydelige konsekvenser for norsk industri

foto