For får Stord kommune det som de vil, med budsjettet for 2024, mister vi møteplassen og pusterommet vårt i hverdagen. Hvor skal vi da gjøre av oss når 2024 ringes inn og Hamna kontaktsenter er borte?

Vil virkelig Stord kommune gjøre dette mot de svakeste i samfunnet, ikke minst sine egne innbyggere? Er det ikke på tide og ta «sparekniven» andre plasser, enn og alltid la det gå først og hardest utover helsevesenet som allerede har sprengt kapasitet?

Velger dere å legge ned Hamna kontaktsenter, så er dere med på og bare flytte kostnadene andre plasser. Og ikke minst skape økt press på de andre instansene i kommunen, som psykisk helse, rus og hjemmesykepleien.

Selv synes jeg dette er vanskelig og vondt dersom Hamna kontaktsenter blir nedlagt, for hvor skal jeg da ta strikketøyet mitt med meg og gå, for å slå av en prat over en kaffekopp? Familie og venner er jo på jobb, så det er jo uaktuelt. Mange betegner Hamna som sitt fristed/pusterom i hverdagen, hvor de får en liten pause og kan glemme litt av det de står i av utfordringer både fysisk og psykisk i det daglige. På Hamna kan vi komme uansett om vi har en god eller dårlig dag, det er ingen som stiller krav at du må/skal være sånn eller sånn. Har en lyst og bare være en del av fellesskapet og sitte der med kaffekoppen, så aksepterer de ansatte og de andre brukerne det. Har en lyst å være kreativ, så er mulighetene mange, strikking, hekling, veving, sying baking, lage felles måltid etc. Det er bare fantasien som kan sette en stopper.

Å legge ned Hamna kontaktsenter vil få store konsekvenser, som mer isolering, økt bruk av medisiner for angst/depresjon og mer selvmordstanker, for en føler ikke en har tilhørighet noen plass. Flere innleggelser i psykiatrisk/somatisk avdelinger, pga stresset dette vil medføre, om Hamna blir lagt ned.

Det er mye fokus på at psykisk helse og rus skal rustes opp, å være mer på dagsorden. Men Stord kommune derimot velger å gjøre det stikk motsatte, ved å foreslå å legge ned Hamna Kontaktsenter og Lavterskel helsestasjon. Tenker de i det hele tatt på konsekvensene det vil få for folk som er i denne sårbare gruppen?

Alle har vi en psykisk helse, og alle kjenner noen som har det vanskelig og utfordrende i hverdagen.

Jeg mener at lavterskeltilbudene burde vert lovpålagt i alle kommuner.

Så Stord kommune, tenk dere nøye om før dere tar en endelig avgjørelse!