H: Har hjerterom

– og håp for alle!

A: Allsidige aktiviteter

– og alltid kafe & te.

M: Meningsfylte hverdager

– alle kan delta i å lage matglede for andre.

N: Personalet er nærværende og deltakende i aktiviteter

– og deltaker setter ofte i gang egne aktiviteter, brukerstyring!

A: Betydningsfullt og svært viktig alternativt aktivitetstilbud

– til mennesker med unike ressurser og genuin tilhørighet!

Her går mennesker med tiltakslyst, engasjement og kreativitet, alle deltar på ulike vis. Noen finner seg dårlig til rette og trenger i perioder et sted å roe ned fra samfunnets jag og mas, et sted å hente seg inn. Andre søker påfyll av energi i åpne sosiale lag, mens andre trenger stille rom. Ønsker/drømmer står her i fokus, i hverdagen, som hos andre borgere i Stord kommune.

Sammen er vi aktive og kreative med eksempelvis håndarbeid, matlaging, trening, båt/bussturer, musikk, konserter, lange god samtaler, biljard, litterære tekster for musikk, dikt og kåseri. Huset rommer flere kulturer, inkludering, respekt og personlig utvikling er blant våre verdier. Deltakere finner nye nettverk, blir trygge på hverandre, planlegger og reiser på turer og konserter sammen. Og med kaffe/te/vaffel leser vi innlegg i bladet Sunnhordland!

På møteplassen Hamna kontaktsenter jobbes det recovery-orientert (bedringsprosesser) i tråd med CHIME-elementer. Disse elementene kom frem i forskning av over 5.000 artikler som viktige elementer for at alle mennesker skal kunne ha en god psykisk helse.

Tenk over disse CHIME-elementene under - hva er viktig for deg?

C: Connectedness. Tilhørighet og tilknytning - å føle at man hører til, blir godtatt og respektert for den man er.

H: Hope and optimism. Håp og optimisme - å ha positive opplevelser som nærer håp og framtidsdrømmer og som motiverer til endring.

I: Identity. Identitet og egenverd - å oppleve seg selv som et helt menneske, med sin særegne identitet.

M: Meaning. Mening og mestring - å delta i aktiviteter som gir mening & mestring, å få bruke egne ressurser og føle seg verdsatt.

E: Empowerment. Selvstendighet og sjølråderett - å ha fokus på egen styrke (det jeg kan) og å gjøre seg bruk av gode hjelpere og selvhjelpsmetoder.

CHIME-elementene treffer alle på et vis da det speiler alles behov i et psyko-sosialt samfunn.

Hamna er et åpent aktivitetshus for mennesker som har/har hatt ulike utfordringer med psykiske helseutfordringer, ensomme og andre interesserte. På dette kommunale lavterskeltilbudet trengs ingen søknad i helsetjenester for å delta. Du kommer akkurat som du er, ta gjerne med en venn, om du vil.

Deltakere på Hamna har ulike behov og interesser. En felles faktor for 70-80 deltakere er deres stedstilhørighet. Hamna møter ofte deltakere sine behov for meningsfulle hverdagsaktiviteter. Flere deltakere snakker om at møteplassen har vært «et være eller ikke være» for dem. Å ha Hamna å gå til, har vært avgjørende for å kunne leve med psykiske helseutfordringer i hverdagen. Bedring skjer ofte i trygge, tillitsgivende omgivelser i samfunnet. Mange har fått nye venner som gjør det lettere å tørre å leve livet, og å snakke om psykiske helseutfordringer med tjenestene. Ønsker og drømmer kommer frem – håpet løftes frem igjen.

Alle mennesker trenger et sted de kan tilbringe sin tid med meningsfylte aktiviteter. Mennesker med utfordringer trenger et tillitsskapende sted for å komme seg. Å finne tilbake til energien vår, er krevende! Det tar ofte mer tid enn vi vil gi oss selv. Hamna gir deg mulighet til tid - og har plass til hele deg.

Hamna kontaktsenter - et sted for muligheter og mestring!