Kommunesektoren må få et trenings­tilbud til kols-pasienter på plass