Ikke mat hjorten i vinter

Den alvorlige og smittsomme sykdommen skrantesyke (CWD) er påvist hos villrein i Nordfjella og Hardangervidda. Det er derfor viktig å sette i verk tiltak som kan hindre denne sykdommen å spre seg mellom hjortedyr.

Folk flest kan bidra til dette med ikke å mate hjortedyr. Det er derfor forbudt å legge ut for og slikkesteiner til hjortedyr i hele Norge. Et av de viktigste tiltakene folk kan bidra med for å hindre at denne alvorlige sykdommen sprer seg, er å sørge for at dyr ikke samler seg rundt matfatet. Sykdommen spres ved kontakt mellom hjortedyr og fra miljøet de beveger seg i. Steder hvor hjortevilt samles, som foringsplasser, øker kontakten mellom dyr, og dermed øker smitterisikoen.

Skrantesyke er 100 % dødelig for dyr som blir smitta, og det finnes ingen vaksine eller behandling. Sykdommen smitter via spytt, avføring og urin, og forårsaker store lidelser for dyra som blir syke og utvikler symptomer.

Et annet viktig tiltak er prøvetaking av det som heter fallvilt, det er dyr som blir påkjørt, finnes døde i naturen eller avlives av andre grunner. Dette utføres av kommunal viltforvaltning og ettersøkslag.

Arne Oftedal, veterinær, CWD-kontakt Mattilsynet, region sør og vest