– Har kommunen noen politikk når det gjelder jordvern og fremtidig jordbrukspolitikk? spør Fred Ola Bjørnstad. Biletet er frå Hystad der det er søkt om regulering for 400 bueiningar. Illustrasjonsfoto: Henrik Mundal Andreassen

Indrefilet og jordvern

Fra sentralt hold får vi nå for tida vink om at vi bør ha små kriselagre med mat i huset. Vi som har mot til å registrerer slikt har vel våre tanker om at verdenssituasjonen tilsier at hvermannsen ikke skal være for sikker på at mattilgangen framover vil være like trygg og selvfølgelig som før. Her på berget er vi jo blant annet helt avhengige av kornimport. I et intervju i Sunnhordland før jul tok Bjarte Husum til orde for at Stord kommune burde se nærmere på sin politikk når det gjelder jordvern. Jeg skulle tro vi er flere som er inne på de samme tankene. I Sunnhordland sist onsdag å får vi vite om nye planer for nedbygging av matjord til boligformål.

Her er det to ting som skurrer for noen av oss. Det ene har sammenheng med uttalelsen til eiendomsmegler Ove Sagenes referert i onsdagens avisartikkel. Han mener tydeligvis at boligmarkedet ikke trenger flere nye prosjekter. En titt på boligannonsene for Stord på finn.no viser at hans tanker er forståelige. Fredag var 174 boliger til salgs, derav 64 nybygde.

Les også
Søkjer om regulering for 400 bueiningar på Hystad

Det andre handler om matsikring. Dersom vi skal ta på alvor innspillene fra Staten om private kriselagre av mat, virker det ikke urimelig å føre tanken videre til vern av matjord for framtida, for å sikre lokal mattilgang. Vi har vel ikke for mye, har vi vel?

Jeg vil gjerne ha svar her i avisa på to spørsmål. Det ene er til ledelsen i lokale banker som understøtter boligutbyggerne i en tid når, så vidt jeg vet, innflytting/utflytting til Stord er ca. i null: Hva slags (sosialpolitisk) tankegang ligger bak utlånspolitikken dere har når vi ser hvor mye ledig boligkapasitet det er på Stord? Det andre spørsmålet er til den politiske ledelsen i Stord kommune: Har kommunen noen politikk når det gjelder jordvern og fremtidig jordbrukspolitikk?

Med forventningsfull hilsen

Fred Ola Bjørnstad