DEBATT: – Eg er ikkje redd for å seia det eg meiner, seier Barfot. Arkivfoto: Henrik Mundal Andreassen

Islam truer våre verdier

Islam er et konkurrerende samfunnssystem med egne lover, rettssystem, økonomisk system, politikk, skolesystem, leveregler og kultur.

Demokratene er hundre prosent forpliktet på tros-, samvittighets- og religionsfrihet. Vi mener likevel at religionsutøvelsen må skje innenfor de lover og rammer som staten og vårt nordiske verdigrunnlag setter. Problemene i Sverige og resten av Europa, viser at Islam er nær umulig å kontrollere, og ikke hører hjemme i vesten.

Demokratene ser på islams utbredelse og et stadig voksende antall muslimer som en stor utfordring også for Norge, og ser ingen tegn til at muslimer selv er i stand til å bremse den negative utviklingen. Demokratene er helt imot det islamske samfunnssystemet fra 600-tallet. Det strider mot vår identitet og verdigrunnlag. Sharialovene er ikke forenlige med vårt syn på rettferdighet, likestilling, rettsorden og nordiske lovtradisjon.

Ortodoks islam som ikke respekterer vårt juridiske system eller sågar motarbeider det, og gjør krav på å være den eneste gyldige religionen, skal ikke ha en fremtid i Norge. Den enkelte muslim kan ha førsteklasses egenskaper, men i større antall får de samfunnsmessig innflytelse. Vi ser historisk og internasjonalt en tendens der samfunn som får en viss andel muslimske innbyggere blir sterkt påvirket og styrt i retning av et islamistisk samfunn, med eller uten vold.

Demokratene ønsker å forhindre at det dannes islamske parallellsamfunn med shariadommere og med økende grad av isolasjon, og vil se på muligheten av å stoppe utslag av sharia som splitter og fremmedgjør folk i hverdagen, så som hijab og halalmat. Demokratene ønsker å forhindre at muslimer radikaliseres religiøst til voldelig salafisme og terror.

Katastrofen i Sverige viser at islamisering er en reell trussel som må aktivt motarbeides. Menigheter som forkynner en lære som er uforenlig med verdiene i et sekulært samfunn, skal ikke motta noen offentlig støtte – ei heller støtte fra utlandet. Siden vi anser islam som et politisk konkurrerende samfunnssystem til demokratiet, ser vi det heller ikke som mulig å tillate muslimske privatskoler, i motsetning til kristne privatskoler.

Artikkelen held fram under annonsen.

3. kandidat Hordaland

Trygve Barfot