Torbjørn Hauge kjem her med ei oppsummering av kvart enkelt parti som stiller til val i Stord kommune.
Torbjørn Hauge kjem her med ei oppsummering av kvart enkelt parti som stiller til val i Stord kommune. Foto: Magne Kydland

«Ja, så var det snart valg igjen – og hva skal man stemme?»

Dessverre ser vi i år som andre år at en del partier er ute og nærmest kjøper stemmer.

SV

SV f.eks., skal ha nytt kulturhus og badeland på Heiane. Og for komme til og fra, skal det være gratis buss til ungdommen.

Så er det slik at dette koster penger og disse pengene skal de ta fra de samme ungdommenes foreldre (les huseiere). Jeg regner med at foreldrene må finansiere den økte eiendomsskatten med trekk i lommepengene. Så da er vi vel like langt. Bortsett fra det poenget med at det gamle kulturhuset var bygd på private midler, og slik kan vi jo ikke ha det. Så derfor må dette rives og nytt bygges for kommunale midler basert på eiendomsskatt av private.

Arbeiderpartiet

AP på sin side ønsker «gratis skolemat» til alle. Hvordan de skal få det til skjønner jeg ikke, for noen må jo betale for maten, og hvordan gjøres det? Jo, mer eiendomsskatt; her er det muligheter. Dersom vi innfører mer eiendomsskatt kan de kjøpe seg mange flere stemmer. I tillegg kan de få penger til kunstprosjektene sine og ikke minst til sykkelstier. Det vil si de siste skal finansieres med bom penger. I tillegg har de råd til å si opp alle avtaler med private firmaer og la kommunen overta oppgavene.

Så er det enkelte som lurer på hvorfor private kan drive rimeligere enn det offentlige. Svaret på det er egentlig veldig enkelt: Det er to årsaker.

Den ene er pensjonsinnbetalinger. Det offentlig betaler 2,5 % av lønnen inn i offentlig pensjon. Grunnen er at de offentlig ansatte har en bedre pensjonsavtale enn de private. For å heve pensjonene for dem som er lavtlønnet og dermed har en relativ dårlig pensjon har LO krevd at de må ansettes i det offentlige (man skal jo ha noe igjen for å støtte partiet). Men dette betyr at de vil koste kommunene 2,5 % mer. Så er spørsmålet om ikke dette er en sak mellom LO og NHO. Hvorfor skal vi som skattebetaler betale for at LO ikke klarer å forhandle frem en bedre pensjonsavtale for sine medlemmer. Og hvorfor skal dette begrenses til enkelte grupper arbeidstakere. Hva med bussjåfører, drosjesjåfører, butikkansatte og andre lavtlønnede i kommunen?

Den andre grunnen er sykefravær. Mens den kommunale sektoren ligger på ca. 9,8 så er den på 5,9 i privat sektor. Så kan det være grunner til at sykefraværet er større i offentlig enn i privat sektor, noe som egentlig ikke er interessant i denne sammenheng. Så har jeg også hørt at Stord kommune har et sykefravær som er høyere enn 9,8. Jeg oppfordrer kommunen å offentliggjøre denne.

Vi ser altså at selv om de private ikke er mer effektive enn det offentlige, så starter de private med en fordel eller prisreduksjon på 6,4 %. Så er det jo slik at når noen er vekke, ja så blir ikke jobben gjort. Noen får ikke den hjelpetjenesten de venter på.

De private har en kontrakt å forholde seg til. Dersom de er underbemannet, eller på andre måte ikke følger kontrakten vil de, dersom kontrakten er utformet slik, risikere å måtte betale konvensjonal bot. Dette vil medføre at de private vil strekke seg ekstra langt for å etterfølge kontrakten.

Er det derimot kommunene som er drifts ansvarlig, ja så har det jo ikke noen hensikt å dele ut konvensjonal bøter. Dermed kan kommunene redusere på kravene i henhold til kommunenes økonomi og de slipper unna med mangelfulle utførte tjenester.

Senterpartiet

Senterpartiet har fått det for seg at de skal ha 20 % av bypakkene. Dette betyr at av de 60 milliarder som bypakkene inneholder og hvor 30 milliarder er bom penger, skal 6 milliarder av bompengene overføres fra bykommuner til land kommuner. Dette vil bety at dersom vi får bompenger på Stord vil 10 % gå til omliggende kommuner som til dømes Fitjar eller Bømlo.

I tillegg vil de ha flere sykehus, mer politi, flere sykepleiere, flere kommunale arbeidsplasser og stort sett mer av alt annen offentlig tjeneste yting. Men de har glemt en ting. Hvor skal folkene og pengene komme fra?

En annen ting er at de overhodet ikke støtter distriktene, kun bøndene. Det er vel derfor de tidligere hette Bondepartiet. Den gang Vidkun Quisling var forsvarsminister i Bondepartiet.

Venstre

Venstre har kun en agenda i forbindelse med høstens valg, og det er å sage av den grenen Fremskrittspartiet sitter på. Det er bare en ting de har glemt og det er at de faktisk sitter på samme grenen. Så ærlig talt håper jeg dette er noe av det siste vi ser til dette partiet.

MDG

MDG, eller Miljøpartiet de gale som enkelte litt spøkefullt liker å kalle dem, er en ny tilvekst til valgmulighetene. Legg merke til at alle de som støtter dem er mennesker som aldri har vært ute i det private næringsliv. Det er enten skoleungdom eller voksne som får sin lønn fra det offentlige. Altså slike som ennå ikke har forstått at man ikke bare kan bevilge seg til et eller annet, og trenger vi mer penger, er det bare til å høyne bompengene.

Det som egentlig er det snodige, er at etter å ha reist en del i utlandet (med tog da selvsagt), så har jeg oppdaget at det stort sett kun er her i Norge vi er opptatt av den globale oppvarmingen.

I utlandet har de ikke hørt om den. Og egentlig kan jeg forstå det. Når man bor i Kina eller India, hvor halvparten av verdens befolkning bor, ja så er man mer opptatt av hvordan man skal få mat på bordet i morgen, enn hvordan klimaet blir om 50 år. Når det er sagt, er det ikke mindre viktig for det. Problemet er bare at det vi driver med her i Norge kun er symbolpolitikk for å døyve vår egen dårlige samvittighet. Når vi har fått alt av alle de materielle goder og fritid vi kan ønske oss, er det kun ønske om en god samvittighet som gjenstår. Den kan vi få kjøpt ved å ta tog i stedet for bil, kaste papir i papiravfall og ofre litt natur for noen vindmøller og snakke om klima endringer.

KrF

Ja, hva kan man egentlig si om KRF utenom at det de vil er alt som er bra, så lenge du ikke har det kjekt?

Men man kan jo stemme på de og ha det kjekt likevel. Det er jo en mulighet. Og så har de jo litt problemer med å finne seg selv igjen etter de gikk hver sinn vei uten å vite om det var den rette vei. Nå har de i hvert fall havnet på den smale sti. Og den er så smal at det nesten ikke er plass til annet enn smaler.

Høyre

Høyre skal jeg unngå i stillhet, siden jeg selv står som listefyll. Men, jeg synes det er en skam for demokratiet at vi ikke kan stryke enkelte kandidater. Da ville listen blitt bedre. Dette regner jeg med vil bli endret til neste valg.

Ja, og så har de ikke lovet noe de ikke kan holde. Alt de har lovet er å holde orden på økonomien og jobbe for å få ned eiendomsskatten. Denne skatten føles for øvrig både urettferdig og tilfeldig. Men jeg var selv med å si ja til den på et tidspunkt det var behov for store investeringer i skolebygg. Og, tross alt betaler jeg heller eiendomsskatt enn at våre barn skal gå i falleferdig skolebygg. Men i dag går dessverre eiendomsskatten inn i driften og det er unødvendig. Da har vi ingenting å gå på til en regnværsdag.

Frp

Ja, er det egentlig noe å si om Frp, bortsett at det begynte som Anders Langes engangsparti til stek nedsettelse av skatter og offentlige inngrep? Altså omtrent det samme som bompenge-partiet. Og det er vel ikke blitt til noe mer. Et engangsparti. Et parti man kan stemme på en gang i livet når man er misfornøyd med det meste, men aldri to. Grunnen til dette er enkel, hver gang de begynner å bli spiselige og folk ikke helt ser forskjell på Frp og Høyre, føler de tydeligvis at de ikke blir sett og må gjøre noe. Og hva gjør de da? Jo da finner de noen innvandrere eller flyktninger som ikke helt har tilpasset seg, viser til dem og roper som vi gjør på tribunen på stadion: «Ut med pakket, ut med pakket» og dessverre er det en god del som stemmer med i hylekoret.

Så for ikke å bli altfor negativ, så har de jo enkelte dyktige personer. Nei, jeg tenkte ikke på Hoksrud i Tallinn. Men det er vel ikke uten grunn at Frp i Os i alle de år jeg kan huske har hatt en oppslutning på over 40 %. Eller at vi under Frp’s samferdselsministre til tross for en voldsom utbygging av veier har hatt så få dødsulykker. Her har faktisk Frp gjort en god jobb.

Rødt

Til dere som trodde jeg hadde glemt Rødt, så har jeg ikke det. Og til de som synes alt er bra i Venezuela, ja da synes jeg dere bør stemme Rødt.

Godt valg!

Torbjørn Hauge