SVARER: Rebecka Refvik (24) har starta behandlingsklinikken Bømlo osteopati. Foto: PRIVAT

Osteopat kjem med oppklaring

Min intensjon var aldri å framheva osteopati på bekostning av andre yrkesgrupper. Eg ønskte å gi ei forklaring på korleis eg som osteopat jobbar då dette er ein ukjent profesjon for mange i Sunnhordland. Det var ikkje på nokon som helst måte meint som samanlikning mellom profesjonane.

Les også
Misvisande om osteopatar, kiropraktorar og fysioterapeutar

Det er fleire godt kvalifiserte behandlarar av muskel og skjelettplager, kor ein i stor grad deler kunnskap om årsakssammenheng og ulike gode tiltak. Vi har alle same mål og intensjon med behandlinga vår som til dømes å gi pasientane smertelette, bedre funksjon og ein bedre kvardag. Dette kan gjerast med ulike tilnærmingar. Vi som osteopatar er ikkje i staden for, men i tillegg til, for å gi valfridom til pasientane.

Rebecka Refvik

Osteopat D.O MNOF, ved Bømlo osteopati

Les også
Rebecka (24) startar eigen klinikk: – Det er litt skummelt, men ein må satsa