La helse avgjøre hva du puttr i stemmeurna, er oppfordringa fra Kreftforeningen.
La helse avgjøre hva du puttr i stemmeurna, er oppfordringa fra Kreftforeningen. Foto: Illustrasjon

«La helse avgjera årets val»

Usikker på hvem du skal stemme på? Her er fem viktige tiltak som dine lokalpolitikere bør være opptatt av

Visste du at Norge står overfor en eksplosiv vekst i antall krefttilfeller? I Hordaland bor det over 520 000 mennesker og hvert år får 3330 av disse kreft. Tallet er på vei oppover. I dag får over 33 000 nordmenn kreft hvert år, i 2030 vil det tallet være godt over 40 000. Blant annet fordi vi blir flere og lever lenger.

Stadig flere oppgaver i helsevesenet flyttes til kommunene. Samtidig vil et økende antall personer trenge den viktige helsehjelpen og omsorgstilbudene som kommunene tilbyr. Når vi i tillegg står overfor en stor økning i antall som vil bli syke, må kommunene være godt rustet.

Samtidig som kommunene må forberede seg på å tilby flere helsehjelp, må de også bidra til at færre blir syke. Det finnes ingen garanti mot å få kreft, men vi kan gjøre mye for å minske risikoen. Derfor må våre lokale politikere legge til rette for at folk kan ta sunne valg. Her er fem viktige tiltak både du og politikerne i kommunen bør være opptatt av:

1) Flere må stumpe røyken.

Minst ett av tre krefttilfeller har sammenheng med måten vi lever på. Det viktigste vi kan gjøre er å ikke røyke. Derfor må kommunene hjelpe flere til å slutte, enten ved å tilby flere røykesluttkurs gjennom Frisklivssentralen eller tilby andre hjelpemidler.

2) Unngå solarium. Norge ligger på verdenstoppen i føflekkreft, en kreftform som i stor grad kan forebygges. Mange kommunene har allerede gått foran og sørget for at solarier er blitt fjernet fra alle offentlige bygg. Dette vil kunne bidra til å redusere antall nye tilfeller.

3) Sunn skolemat til alle elever. Gratis skolemat bidrar til sunt kosthold og sunne vaner, gjør at barn presterer bedre på skolen og bidrar til å utjevne sosial ulikhet. Derfor må kommunene tilby sunn skolemat til alle skoleelever.

4) Flere uteområder må bli røykfrie. Røyking tar livet av mer enn 6000 nordmenn hvert år. Å redusere skadene av røyking er et av de viktigste folkehelsetiltakene vi har. Det redder liv og sparer samfunnet for enorme summer. Kommunene bør gjøre områder som parker, idrettsarenaer, lekeplasser, holdeplasser og badestrender røykfrie. Dette vil føre oss ett steg nærmere et røykfritt samfunn, og spare de som av helsemessige årsaker ikke kan oppholde seg på offentlige steder med mye røyk.

5) Alle må ha tilgang på en kreftkoordinator. Å få en kreftdiagnose kommer ofte som et sjokk og det melder seg en rekke spørsmål og utfordringer. Gjennom og etter behandling er det avgjørende at pasienten får riktig tjeneste til rett tid. Dette kan være vanskelig å få til på egen hånd. Derfor bør alle ha tilgang til en kreftkoordinator i sin kommune, slik at pasienter og pårørende med behov blir fulgt godt nok opp. I Hordaland har snart 18 av 33 kommuner en kreftkoordinator. Dette er veldig bra og betyr enormt mye for den som er kreftrammet. Vi skulle gjerne sett at enda flere fikk dette tilbudet. I Bergen kan du også hver uke få møte en kreftkoordinator på Vardesenteret på Haukeland, altså like ved der mange pasienter og pårørende oppholder seg.

Vi kan gjøre mye mer forebygging av kreft i Norge. Liv kan reddes. Gjøre at færre blir syke, noe som demper trykket på helsetjenestene. Vi kan bidra til å redusere ulikhetene i helse. Det burde være et enkelt valg for politikerne å legge til rette for at innbyggerne kan ta kloke valg som sparer oss alle for unødig lidelse og samfunnet for milliarder av skattekroner.

Geir Vangsnes,

distriktssjef,

Kreftforeningen Bergen