annonse

Geopark Sunnhordland frir til Unesco

Prosjektleiar
Prosjektleiar: Brynjar Stautland. (Foto: Henrik Mundal Andreassen / arkiv)

  • Meiningar

Geopark Sunnhordland vart offisielt opna av ordførar i Bømlo, Odd Harald Hovland fredag 20. september. Denne veka reiser underteikna og Bjørn Arve Lunde frå Sunnhordland Museum til Sevilla for å presentere Geopark Sunnhordland som søkjar til medlemskap i European Geopark Network (EGN) i 2021, eit medlemskap som gjev UNESCO-status.

Geopark Sunnhordland fekk alt i november 2018 status som Norsk Geopark, og det som den fyrste i Noreg. Søknadsarbeidet opp mot EGN er arbeidskrevjande, men Geopark Sunnhordland er med fleire geologiutstillingar samt det levande Moster Amfi som knutepunkt, på god veg til å oppfylle kriteria. Framover skal innhald for undervisning på ulike trinn, informasjon om og på geolokalitetar i Sunnhordland, guide-opplæring og partnaravtalar med reiselivsrelatert næringsliv vektleggjast. Geologisk presentasjon og kartmateriell vert utarbeidd for geoparken av Institutt for geovitenskap ved UiB samt NGU.

Ambisjonen er å bli ein verdfull tilretteleggjar for skuleverk og reiseliv då det gjeld geologi- og landskapshistorie, og å vise den vesentlege påverknaden geologien har hatt på menneska her gjennom tidene anten det gjeld mat, fiskeri og landbruk, transport, industri og kultur. Denne påverknaden er såpass omgripande og unik i Sunnhordland at eit fagråd av geologar og arkeologar meiner området er kvalifisert til UNESCO-status. Kunnskapen og historiene er stadig meir etterspurde og verdiaukande både for turistar og fastbuande, og medlemskap i nasjonale og internasjonale nettverk er nyttig i høve til marknadsføring, merksemd og truverd.

Brynjar Stautland,
prosjektleiar

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut