annonse

Meir om eigedomsskatt i Fitjar

Ja til eigedomsskatt
Ja til eigedomsskatt: Karen Elisabet Rydland Sæbø.

  • Meiningar

Fitjar Senterparti har programfesta gode tenester til Fitjarbuen dei neste 4 åra. Me har tru på at kommunen skal kunna drivast godt framover som eigen kommune.

Men me vil også vera realistiske: det er sant at regjeringspartia med sine reduserte overføringar til kommunane prøver å straffa frivillig små kommunar, det er sant at det ville vore pengar å spara på å f eks leggja ned grendeskular. Det veit me alle. Men me trur det er best for innbyggjarane og kommunen alt i alt at me framleis har 3 barneskular og at me får styra ein eigen relativt liten kommune. Å då gå til val på at ein vil redusera eigedomsskatten og på sikt fjerna den, det er rimeleg optimistisk. Så blå(auga) vil me ikkje vera. Fitjar Senterparti sitt mål er å vera ærlege med veljarane. Ja, det kjem til å kosta pengar å ha skulane og resten av tenestene på det nivået me har i dag. Og ja, noko av inntektene til Fitjar kjem frå eigedomsskatt. Desse treng me. I alle fall i 2 år til. Ja, me la fram eit langtidsbudsjett i desember 2018 med ein liten auke i eigedomsskatten, men me brukte i alle fall ikkje opp nærare 100 % av lakse-millionane, som Fitjar Høgre heilt fram til dagen før budsjettmøtet var så opptekne av å setja på fond, til å koma i mål med eit budsjett i balanse.

Eit godt val for Fitjar Senterparti gir mange flinke, engasjerte og ærlege politikarar som vil gjera ein innsats for bygda si, i kommunestyret i Fitjar.

Karen Elisabet Rydland Sæbø,
ordførarkandidat,
Fitjar Senterparti

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut