annonse

«Mindre skilnader i makt og rikdom»

Fylkestingskandidat
Fylkestingskandidat: Signe Ekeland. (Foto: Marius Knutsen)

  • Meiningar

SV vil jobbe for rettferdig fordeling og meir demokrati. Små skilnader gjev bete folkehelse, større verdiskaping og gode fellesskap. Limet i samfunnet er kultur, det er ikkje personleg økonomi og bustadadresse som skal avgjere om folk skal ha tilgang til eit kulturtilbod eller ikkje. SV vil satse på biblioteka og musea i heile fylket. SV vil gje nynorsken gode vilkår, og arbeide for at det skal vere like lett å vere nynorskelev som bokmålselev.

SV arbeider for busetting og levande lokalsamfunn i alle delane av det nye fylket, og vil jobbe for maktspreiing og mindre sentralisering.

For dei mange – ikkje for dei få. Stem SV.

Signe Ekeland,
fylkestingskandidat Vestland SV

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt navn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på sunnhordland.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse

Vil du ha nyheitsbrev frå Sunnhordland?

* må fyllast ut